Vận hành suôn sẻ, chất lượng

NHẬT PHONG |

Nỗ lực làm đầu mối tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tiếp tục đạt được nhiều kết quả. Không cần sự giám sát, từ camera, phần mềm đánh giá hay kiểm tra đột xuất…, những cán bộ, nhân viên biệt phái về trung tâm này vẫn ngày ngày mẫn cán, tạo ra sự thân thiện, giải quyết công việc cho lượng người đến giao dịch ngày càng gia tăng. Ông Đinh Văn Vũ – Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư cho hay không chỉ uy tín của những người thực hiện các cuộc giao dịch được nâng chất mà cả trung tâm này cũng đã nhận được sự hài lòng từ phía người dân, doanh nghiệp. Hầu hết cán bộ, công chức viên chức đã chấp hành tốt các nội quy, quy chế làm việc, bảo đảm giờ giấc theo quy định. Trung tâm đã phối hợp với các sở, ngành chặt chẽ, kịp thời thông tin, tháo gỡ các vướng mắc nảy sinh trong quá trình vận hành.

Số lượng giao dịch được ghi nhận trong tháng 10.2018 (từ ngày 26.9 – 25.10): trung tâm đã giải quyết 5.903/5459 hồ sơ được tiếp nhận. Lượng hồ sơ trả trước và đúng hạn chiếm 97% tổng hồ sơ đã giải quyết (5.746 hồ sơ) và 3% hồ sơ trễ hạn (157 hồ sơ). Số hồ sơ tiếp nhận, xử lý trực tuyến 814 hồ sơ, chiếm 11%/tổng hồ sơ tiếp nhận. Nhiều nhất phải kể đến là Sở Công Thương (209),  Giao thông - vận tải (373), Kế hoạch và đầu tư (100), Tài nguyên và môi trường (121). Số cơ quan có tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn 100% thuộc về các sở: Công Thương, VH-TT&DL, GD-ĐT, KH&CN, Nội vụ, LĐ-TB&XH, NN&PTNT, TT&TT, lĩnh vực đăng ký kinh doanh của Sở KH&ĐT và Công an Quảng Nam.

Số lượng hồ sơ thực hiện các dịch vụ qua bưu chính công ích trong tháng 10 là 807 hồ sơ (chiếm 15% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận), các sở, ngành có phát sinh nhiều là Công an tỉnh (415), Sở Tư pháp (62), Giao thông vận tải (147), Kế hoạch và đầu tư (46), Y tế (21). Lũy kế từ đầu năm đã có 13.794 hồ sơ thực hiện qua các dịch vụ bưu chính công ích (chiếm 22% tổng số hồ sơ đã tiếp nhận). Chỉ tính riêng từ ngày 9.11 đến 15.11.2018 đã có khoảng 1.273/1.434 hồ sơ tiếp nhận được giải quyết với 1.225 hồ sơ (185 hồ sơ trực tuyến) trước và đúng hạn.

Thống kê cho thấy, kể từ đầu năm đến nay, trung tâm này đã xử lý 63.051/66.989 hồ sơ đã được tiếp nhận. Tổng phí, lệ phí thu được hơn 10,5 tỷ đồng. Theo Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, những hồ sơ trễ hạn nhiều thuộc về các Sở Xây dựng, TN&MT, GT-VT. Lý do của Sở Xây dựng hầu hết thuộc thủ tục cấp/cấp bổ sung chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức, cá nhân trong lĩnh vực hoạt động xây dựng. Sở TN&MT chủ yếu thuộc lĩnh vực đất đai do không đủ thời gian xử lý số lượng hồ sơ quá nhiều hoặc phải chờ xin ý kiến. Sở GT-VT trễ hẹn thuộc lĩnh vực cấp phù hiệu xe với lý do cần có thời gian kiểm chứng, xác minh các phương tiện đăng ký biển ngoại tỉnh…

NHẬT PHONG