Vận hành suôn sẻ DDCI – 2018

T.D |

Tin từ Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư tỉnh, từ ngày 22.8.2018, đơn vị tư vấn (Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng) đã chính thức mở cuộc khảo sát, điều tra đánh giá năng lực cơ quan công quyền năm 2018 (DDCI - 2018) thông qua 1.100 doanh nghiệp, HTX và hộ sản xuất, kinh doanh triển khai đầu tư dự án và có sử dụng dịch vụ hành chính công của các sở, ban, ngành và địa phương trong vòng 5 năm qua. Đến nay, các cơ quan công quyền địa phương Quảng Nam đã cử cán bộ trực tiếp làm đầu mối cung cấp thông tin cho đơn vị tư vấn thuận lợi trong quá trình khảo sát, điều tra.

Ông Nguyễn Văn Hùng - Viện phó Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Đà Nẵng cho hay, công việc liên quan đến xây dựng, hoàn thiện, khảo sát và đánh giá DDCI tiến hành khá suôn sẻ. Khi kết thúc điều tra, khảo sát, viện sẽ xử lý thông tin số liệu, xây dựng báo cáo tổng kết kết quả khảo sát, tính điểm số và xếp hạng đánh giá năng lực điều hành kinh tế của 18 chính quyền địa phương và 20 cơ quan công quyền có chức năng, nhiệm vụ gắn trực tiếp tới các lĩnh vực liên quan đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, chú trọng đến những lĩnh vực đang có chỉ số thành phần PCI thấp, cần tập trung cải thiện. Toàn bộ hồ sơ sẽ trình UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 3.2019, và sau đó sẽ chính thức công bố kết quả đánh giá DDCI - 2018.

T.D