Xã Đại Hồng chuyển giao nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích

HOÀNG LIÊN |

(QNO) - Ngày 20.9, tại Bưu điện Văn hóa xã Đại Hồng (huyện Đại Lộc), Bưu điện Quảng Nam tổ chức lễ ký kết tiếp nhận chuyển giao một số nhiệm vụ hành chính công qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn xã.

Theo nội dung ký kết giữa UBND xã Đại Hồng và Bưu điện huyện Đại Lộc, phía UBND xã Đại Hồng có trách nhiệm chuyển nguyên Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC), tức bộ phận một cửa sang Bưu điện Văn hóa xã Đại Hồng để phối hợp triển khai nhiệm vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức trên địa bàn. UBND xã Đại Hồng có trách nhiệm chuyển giao cho nhân viên bưu điện tiếp nhận các TTHC đơn giản.

Các nhóm TTHC được triển khai đợt này gồm: liên thông TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; liên thông các TTHC về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú của người chết; đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; xác nhận hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp theo Điều 3 của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29.9.2017 của Bộ TN&MT...

TAGS