Xác lập niềm tin doanh nghiệp

TÙY PHONG |

Cuộc gặp gỡ giữa chính quyền, cơ quan quản lý Quảng Nam hôm 12.10.2017 đã để lại những ấn tượng tốt đẹp cho nhiều doanh nhân.

Lãnh đạo tỉnh thừa nhận sự đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp đã tạo dựng nên một nền kinh tế Quảng Nam vững mạnh. Con số 929 doanh nghiệp gia nhập thị trường từ đầu năm đến nay là tín hiệu cho thấy cộng đồng doanh nghiệp Quảng Nam đã rất nỗ lực, ổn định sản xuất, đổi mới công nghệ, chủ động tận dụng mọi cơ hội để tiếp tục đầu tư phát triển, mở rộng sản xuất kinh doanh. Các doanh nghiệp đã đóng góp vào ngân sách của tỉnh hàng nghìn tỷ đồng, giải quyết việc làm cho hàng trăm nghìn lao động và thể hiện trách nhiệm cộng đồng bằng nhiều hoạt động an sinh xã hội đầy ý nghĩa. Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu, sự phát triển, thịnh vượng của doanh nghiệp chính là thước đo phát triển của Quảng Nam. Đáp lại sự nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, Quảng Nam đã ban hành nhiều quyết định, chương trình, kế hoạch hành động về cải cách hành chính, hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ doanh nghiệp và người dân.

Một trong những giải pháp trọng tâm ưu tiên về cải cách thủ tục hành chính là thành lập Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư làm đầu mối tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp vào đầu năm 2017. Đến nay đã có 1.292 thủ tục hành chính của các sở, ngành được giải quyết tại trung tâm này. Dự kiến, đến cuối năm 2017, tối thiểu 30% thủ tục hành chính được thẩm định giải quyết tại chỗ, giữa năm 2018 tối thiểu 50% và đến cuối năm 2018 tối thiểu 70% thủ tục hành chính được tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả tại trung tâm hành chính công. Đầu năm 2018 sẽ thành lập các trung tâm hành chính tại thành phố Tam Kỳ và thị xã Điện Bàn, hướng đến năm 2020 sẽ thành lập 100% trung tâm hành chính công cấp huyện.

Không chỉ vậy, UBND tỉnh đã ban hành nhiều giải pháp để hỗ trợ doanh nghiệp sau khi đi vào sản xuất, quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp… “Quảng Nam cam kết đồng hành để cộng đồng doanh nghiệp ngày càng phát triển. Sẽ chỉ đạo quyết liệt tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, minh bạch và công bằng với tất cả thành phần kinh tế. Sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ nhà đầu tư, doanh nghiệp, tăng cường thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh” - Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu nói.

TÙY PHONG