Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa: Cần gắn với cải cách hành chính

HÀN GIANG |

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân - Trưởng ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh đã yêu cầu như vậy tại hội nghị tổng kết 5 năm xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2014 - 2019 tổ chức vào sáng 5.11.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2014 - 2019. Ảnh: H.G
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao Bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong việc thực hiện phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” giai đoạn 2014 - 2019. Ảnh: H.G

Để phát triển bền vững

Là một trong 54 tập thể và cá nhân được UBND tỉnh trao tặng bằng khen tại hội nghị tổng kết, ông Phạm Quảng Phú - Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Prime Đại Lộc chia sẻ, công ty luôn coi trọng yếu tố phát triển bền vững gắn với nhiều giải pháp; trong đó xây dựng tốt mối quan hệ với người lao động và đối với cộng đồng địa phương. Thông qua hoạt động của tổ chức công đoàn, đơn vị thường xuyên chú trọng xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ, thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách liên quan đến người lao động. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao được tổ chức thường xuyên nhằm tạo điều kiện tập hợp, giúp định hướng hành vi văn hóa, tác phong công nhân cho người lao động. Giữa lãnh đạo công ty và công đoàn có nghị quyết liên tịch duy trì 3 giải thể dục thể thao hằng năm... “Với những nỗ lực như vậy, thời gian qua, công ty có nhiều khởi sắc cả về sản xuất lẫn kinh doanh, đội ngũ công nhân ngày càng trưởng thành. Từ một nhà máy làm ăn thua lỗ, đến nay vươn lên tốp đầu của tập đoàn; đời sống và việc làm của người lao động từng bước ổn định; ý thức chấp hành nội quy, kỷ luật lao động được nâng lên; nếp sống văn hóa, tác phong công nghiệp của đại bộ phận công nhân ngày càng chuyển biến” - ông Phú tâm sự.

Cơ quan, đơn vị hay bệnh viện là nơi cán bộ, công chức hàng ngày tiếp xúc và giải quyết những công việc liên quan đến người dân, đến người bệnh và thân nhân của họ. Vì vậy, từ nền nếp đến phong cách làm việc, thái độ tiếp xúc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đều ảnh hưởng đến hiệu quả công việc và hiệu lực quản lý nhà nước. Theo bà Phạm Thị Ngọc Ảnh - Chủ tịch Công đoàn ngành y tế Quảng Nam, xác định như vậy nên toàn ngành luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc, thái độ phục vụ cũng như cách thức giao tiếp, ứng xử thân thiện giữa người thầy thuốc với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong lĩnh vực chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. “Từ năm 2014 đến nay, phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “xanh - sạch - đẹp đạt chuẩn văn hóa, thực hiện tốt quy tắc ứng xử” được toàn ngành triển khai xuyên suốt, là tiêu chí, tiêu chuẩn để xét thi đua; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng công tác chuyên môn và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao” - bà Ảnh nói.

Không để hồ sơ bị trễ hẹn

Theo Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, tính đến cuối năm 2019, toàn tỉnh có 1.917 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa (đạt tỷ lệ 87,25%). Tổng kết giai đoạn 2014 - 2019, toàn tỉnh có 346 cơ quan, 948 đơn vị và 49 doanh nghiệp được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận và trao Bằng công nhận đạt chuẩn văn hóa. Phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đã góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, khơi dậy sức sáng tạo, tạo điều kiện hưởng thụ các giá trị văn hóa, văn nghệ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động.

Chỉ ra các mặt còn hạn chế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” ở giai đoạn tới cần gắn với chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC), mà trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). Các ngành, đơn vị, địa phương bám sát và triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật của cơ quan hành chính nhà nước, sử dụng hiệu quả thời gian lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hàng ngày. Một cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa không thể để hồ sơ bị trễ hẹn, chậm được giải quyết gây bức xúc cho tổ chức, cá nhân; và kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC chính là thước đo đánh giá đạt chuẩn văn hóa đối với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Việc tổ chức kiểm tra, giám sát liên quan đến văn hóa công vụ, văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp cũng sẽ được tăng cường; kịp thời biểu dương, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, thực hiện tốt phong trào, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. “Nên chăng văn hóa công vụ, văn hóa công sở Quảng Nam phải thực hiện thật tốt những mô hình tiêu biểu, ví dụ như mô hình “4 biết”, “3 đúng”, “3 cần”, “3 không” trong giải quyết công việc hàng ngày. Theo đó, người cán bộ, công chức phải biết cười, biết lắng nghe, biết xin lỗi, biết cảm ơn; còn “3 đúng” là đúng nội quy, đúng quy định, đúng luật; “3 cần” là cần gần dân, trọng dân, trách nhiệm với dân; “3 không” là không gây phiền hà sách nhiễu, thờ ơ lãnh đạm trước các bức xúc của nhân dân và nói không với tham nhũng” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân nói.