Xây dựng khung phần mềm phát triển các ứng dụng dịch vụ công

HOÀNG LIÊN |

Sáng 26.8, Sở Thông tin - truyền thông tổ chức hội thảo khoa học về khung phần mềm dùng chung (framework) trên địa bàn tỉnh. Hội thảo nằm trong khuôn khổ đề tài khoa học “Xây dựng khung phần mềm dùng chung để phát triển các ứng dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh”.

Được thực hiện từ tháng 11.2014 - 10.2015, đề tài xây dựng hệ thống khung phần mềm dùng chung đáp ứng đầy đủ các yêu cầu cơ bản, tổng quát về chức năng, tính năng của hệ thống dịch vụ công trực tuyến, giúp mở rộng và áp dụng để xây dựng các dịch vụ công trực tuyến cho các ngành, địa phương của tỉnh. Được biết, đến nay toàn tỉnh đã triển khai khoảng 2.500 thủ tục hành chính được các cơ quan nhà nước cấp tỉnh, huyện, xã cung cấp. Hầu hết thủ tục cấp tỉnh, huyện đã được cung cấp trực tuyến ở mức độ 1, 2. Chỉ một số đơn vị bước đầu triển khai thử nghiệm dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 như Sở Thông tin - truyền thông, Sở Tài nguyên - môi trường, Sở Nội vụ, Sở KH-CN, Điện Bàn, Tam Kỳ… Theo kế hoạch, Quảng Nam hướng tới cung cấp 300 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên 10 lĩnh vực quan trọng, người dân có nhu cầu giao dịch cao nhất đến năm 2020. Do đó, việc triển khai khung phần mềm dịch vụ công trực tuyến tổng thể sẽ tạo sự thống nhất về mặt dữ liệu và kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi cho tích hợp và liên thông, tiết kiệm chi phí… Qua đó đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công trực tuyến, góp phần tạo sự minh bạch, chính xác trong quản lý hành chính, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

HOÀNG LIÊN