Xây dựng nền hành chính phục vụ

HOÀNG LINH |

Nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân thực hiện các thủ tục hành chính và giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp (BHXH, BHYT, BHTN), công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) của ngành BHXH được thực hiện từ tuyến tỉnh đến các huyện.

Việc đẩy mạnh cải cách hành chính giúp ngành BHXH tỉnh phục vụ đối tượng, nhân dân tốt hơn. Ảnh: D.L
Việc đẩy mạnh cải cách hành chính giúp ngành BHXH tỉnh phục vụ đối tượng, nhân dân tốt hơn. Ảnh: D.L

Cải cách trong nội bộ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là một giải pháp quan trọng trong việc cải cách TTHC của BHXH tỉnh. BHXH tỉnh đã tiếp tục triển khai sử dụng và vận hành có hiệu quả Phần mềm quản lý văn bản và điều hành phiên bản 1.0 trong ngành.

Toàn bộ văn bản chỉ đạo, thông tin, xử lý nghiệp vụ được số hóa và sử dụng chữ ký số của Ban Cơ yếu Chính phủ (cán bộ lãnh đạo BHXH tỉnh và cán bộ quản lý cấp trưởng phòng, phó phòng, giám đốc, phó giám đốc cấp huyện đã được cấp chữ ký số) để xác thực gửi tới các đơn vị trực thuộc, không gửi kèm các văn bản giấy; các văn bản đến, đi; soạn thảo, trao đổi thông tin, xử lý công việc; trình ký, phát hành văn bản sử dụng chữ ký số chuyên dụng của Ban Cơ yếu Chính phủ đều được thực hiện trên Phần mềm quản lý văn bản và điều hành.

Để phục vụ công tác quản lý, điều hành nội bộ, BHXH tỉnh sử dụng thư điện tử công vụ cho 100% cán bộ trong công việc hàng ngày; 100% văn bản trao đổi giữa các đơn vị trực thuộc dưới dạng điện tử.

Trong năm 2019, BHXH tỉnh tiếp nhận 250.133 hồ sơ, hồ sơ giải quyết đúng hạn 245.528 hồ sơ, còn lại đang giải quyết chưa đến hạn trả hồ sơ, hồ sơ phải bổ sung hoặc quá hạn... Đến nay, toàn BHXH tỉnh đã có hơn 89% hồ sơ giao dịch điện tử và 63% hồ sơ nhận, trả qua dịch vụ hành chính công với Bưu điện tỉnh. Việc giải quyết TTHC đúng hạn đạt trên 99%, các trường hợp quá hạn giải quyết theo thời gian quy định đều được BHXH tỉnh thông báo ngay và đồng thời gửi văn bản xin lỗi cá nhân, tổ chức, trong đó ghi rõ lý do quá hạn và thời hạn trả kết quả lần sau.

Ông Châu Ngọc Quang - Trưởng phòng Công nghệ thông tin (BHXH tỉnh) cho biết, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin luôn được thực hiện trong toàn ngành BHXH. Trang thông tin điện tử của BHXH tỉnh có thiết kế thêm các mục công khai về thủ tục hồ sơ, biểu mẫu tham gia và hưởng các chế độ BHXH, BHYT; mục Thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN của các đơn vị; mục tra cứu các thông tin về sổ BHXH, thẻ BHYT. Cán bộ của phòng tự xây dựng và đang triển khai hiệu quả hệ thống điều hành nội bộ; tra cứu thông tin về quản lý cấp giấy chứng nhận (chữ ký bác sĩ của cơ sở khám chữa bệnh; tra cứu thông tin mất phôi C65... Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong mọi khâu xử lý công việc giúp công tác cải cánh TTHC trong ngành chuyển biến tích cực.

Bên cạnh đó, BHXH tỉnh còn tổ chức các đoàn kiểm tra chuyên đề tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả thủ tục hành chính (bộ phận một cửa) của BHXH huyện, thị xã, thành phố nhằm kịp thời phát hiện những sai phạm, lệch lạc để có biện pháp ngăn chặn, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Nền hành chính phục vụ

Theo ông Nguyễn Thanh Danh - Phó Giám đốc Phụ trách, điều hành BHXH tỉnh, ngay đầu năm 2019, BHXH tỉnh phấn đấu đẩy mạnh đơn giản hóa, điện tử hóa TTHC, phấn đấu giảm thời gian giao dịch nộp BHXH; tiếp tục đẩy mạnh triển khai giao dịch hồ sơ đóng BHXH, BHYT, giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe qua internet đến tất cả đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh.

BHXH tỉnh thực hiện chữ ký số từ khâu soạn thảo, ban hành văn bản trên phần mềm quản lý văn bản; trên danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và trợ cấp thất nghiệp.

Hiện nay, tổng số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành BHXH được cắt giảm từ 32 thủ tục xuống chỉ còn 27 thủ tục và dự kiến thời gian tới sẽ tiếp tục cắt giảm TTHC theo quy định tại Quyết định 166/QĐ-BHXH ngày 31.1.2019 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN.

Ngoài việc tiếp nhận hồ sơ TTHC trực tiếp tại Văn phòng BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thị xã, thành phố; BHXH tỉnh triển khai thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết TTHC qua nhiều hình thức khác như giao dịch điện tử, thực hiện qua dịch vụ bưu chính (chi phí giao, nhận hồ sơ do cơ quan BHXH chi trả).

Đối với việc trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua hệ thống bưu điện và tài khoản ATM cho người hưởng thông qua các ngân hàng theo yêu cầu của người hưởng. BHXH tỉnh đã thực hiện chữ ký số trong danh sách chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng và trợ cấp thất nghiệp trong phần mềm nghiệp vụ.

Hệ thống tương tác đa phương tiện giữa người dân và doanh nghiệp với cơ quan BHXH đến tất cả đối tượng và đơn vị sử dụng lao động, đại lý thu BHXH tự nguyện, BHYT trên địa bàn tỉnh đã được triển khai từ đầu năm, giúp cho việc kiểm soát, đánh giá chất lượng công việc được hiệu quả hơn bởi chính người dân, doanh nghiệp.

TAGS