Xúc tiến ký, giải quyết hồ sơ tại chỗ

TÙY PHONG |

Chỉ trong vòng một tuần (từ ngày 7.7 đến 13.7.2017) đã có 1.156 hồ sơ được tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư. Khoảng 821 hồ sơ đã giao xuống bộ phận trả kết quả tập trung. Theo thống kê, số lượng người, hồ sơ giao dịch tại trung tâm ngày một gia tăng. Tính từ ngày 9.1.2017 đến 13.7.2017 đã có 21.099/23.620 hồ sơ được tiếp nhận đã được chuyển giao xuống bộ phận trả kết quả tập trung tại trung tâm. Tổng thu phí, lệ phí ngay trong tuần này hơn 299 triệu đồng.

Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư được nhiều người đến giao dịch hài lòng về thái độ và thời gian giải quyết thủ tục. Đa số thủ tục hành chính đều đã được giải quyết đúng hạn, góp phần giúp cho chỉ số thủ tục hành chính công đạt điểm cao nhất (6,82 điểm), chỉ số PAR INDEX (chỉ số về cải cách hành chính do chính Bộ Nội vụ điều hành, xếp hạng) đạt 71,82 điểm, xếp thứ 32/63 tỉnh thành và tăng 6 bậc. Trong đó, chỉ số thành phần xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật đạt giá trị cao nhất với tỷ lệ 100%... Tuy nhiên, theo ông Võ Văn Hùng – Giám đốc Trung tâm Hành chính công và xúc tiến đầu tư, hiện việc đưa thủ tục hành chính vào giải quyết tại trung tâm vẫn chưa được đầy đủ và đồng bộ. Ngoài Sở Tài chính và Cục Thuế chưa phát sinh thủ tục hành chính tại trung tâm thì vẫn còn nhiều thủ tục hành chính dù được các sở, ngành đăng ký đưa vào tiếp nhận và giải quyết tại trung tâm nhưng tần suất giao dịch vẫn còn rất ít. Vẫn còn nhiều thủ tục hành chính chưa thực hiện cắt giảm 30% thời gian giải quyết so với quy định chung. Không ít yêu cầu, quy trình kiểm tra, thẩm định hồ sơ của các sở, ngành vẫn còn tốn nhiều thời gian và phức tạp.

Với mục đích, tất cả thủ tục hành chính phải được công khai, minh bạch, đơn giản về thành phần, số lượng hồ sơ, nhất là các thủ tục liên thông của các sở, ngành, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu yêu cầu các sở, ngành cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đến tháng 9 này, phải đưa 100% bộ thủ tục hành chính từ các sở, ngành về giao dịch tại trung tâm và cắt giảm 30% thời gian giải quyết thủ tục hành chính đó. Sẽ chọn và đưa thêm một số thủ tục được giải quyết tại chỗ, kể cả chữ ký số. Tính toán phương án đưa lãnh đạo sở, ngành đến trung tâm này để ký, giải quyết hồ sơ tại chỗ cho người dân và doanh nghiệp đến giao dịch, thay vì nhân viên biệt phái phải mang hồ sơ về cơ quan giải quyết. Chính điều này đã dẫn đến việc không ít hồ sơ thủ tục hành chính giao dịch tại trung tâm từng rơi vào cảnh trễ hạn.

TÙY PHONG