Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

ANH ĐÔNG |

Thực hiện Quyết định 939 ngày 30.6.2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp (KN) giai đoạn 2017 - 2025” (gọi tắt là đề án 939), Hội LHPN tỉnh tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của phụ nữ về KN, thúc đẩy hiện thực hóa các ý tưởng kinh doanh.

Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ nữ về “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Ảnh: VINH ANH
Hội LHPN tỉnh phối hợp với Tổ công tác hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tổ chức tập huấn cho cán bộ phụ nữ về “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo”. Ảnh: VINH ANH

Điểm sáng

Một trong những mục tiêu của đề án 939 là phấn đấu đến năm 2025 cả nước có 1.200 tổ hợp tác/hợp tác xã (HTX) do phụ nữ quản lý được hỗ trợ thành lập. Trong khi đó, thực hiện mục tiêu quốc gia về phát triển doanh nghiệp và chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, bên cạnh nhiều chỉ tiêu khác, Hội LHPN tỉnh cũng đặt mục tiêu đến năm 2025 phải hỗ trợ thành lập được 20 tổ hợp tác/HTX do phụ nữ quản lý trong toàn tỉnh. Đến nay, theo báo cáo của Hội LHPN tỉnh, trên toàn tỉnh, hội mới phối hợp thành lập được 3 HTX do phụ nữ làm chủ. Trong đó 2 HTX ra đời trước khi có đề án 939, chỉ có một HTX Nông nghiệp Phú Sen do Hội LHPN huyện Phú Ninh thành lập và giao việc quản lý cho Hội LHPN xã Tam An, là mô hình HTX đầu tiên của phụ nữ trong tỉnh ra đời sau khi có đề án 939.

HTX Nông nghiệp Phú Sen được thành lập mới hơn 3 tháng nay nhưng đây có thể xem là một trong những điểm sáng trong phong trào phụ nữ KN tại Quảng Nam. Điều này cho thấy sự quyết tâm, dám nghĩ dám làm của Hội LHPN huyện và hội viên trong vấn đề phát triển kinh tế, KN, kinh doanh. Với 15 thành viên nữ tham gia, hiện nay HTX đã trồng hơn 10ha rau các loại. Sản phẩm rau của HTX đã được cấp giấy chứng nhận VietGAP và chính thức cung cấp rau an toàn cho người tiêu dùng trên địa bàn huyện Phú Ninh và các địa phương lân cận. Bà Vũ Thị Thanh Loan – Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Ninh cho biết, sau thời gian thực hiện, các thành viên trong HTX đã nhận thức đầy đủ kiến thức về sản xuất rau an toàn theo hướng VietGAP. Cụ thể, các thành viên chỉ sử dụng các loại phân bón có trong danh mục được phép kinh doanh tại Việt Nam và ghi chép lưu vào hồ sơ khi mua, sử dụng phân bón, chất phụ gia. Đồng thời các thành viên đã ý thức được việc sơ chế rau xanh đảm bảo, mỗi hộ xây dựng lô đất 4m2 sân bê tông và 1 giếng khoan để sơ chế rau đảm bảo vệ sinh.

Bà Loan cho biết thêm, các lĩnh vực và ngành nghề sản xuất, kinh doanh chủ yếu của HTX là trồng và mua, bán rau củ, quả, chăn nuôi gia súc, gia cầm; mua bán vật tư nông nghiệp; thu gom rác thải… Mục tiêu chủ yếu của HTX là giúp cho các hộ trồng rau nhỏ lẻ trên địa bàn xã gắn chặt với nhau, được tham gia tập huấn kiến thức về trồng rau an toàn để hạn chế phân hóa học và thuốc bảo vệ thực vật. Mới đây, tại Hội chợ xuân 2018 của tỉnh, HTX Phú Sen đã có rau an toàn trưng bày, giới thiệu sản phẩm cho người tiêu dùng đến tham quan và mua sắm.

Nâng cao nhận thức

Mục tiêu của đề án 939 về “Hỗ trợ phụ nữ KN giai đoạn 2017 – 2025” là 90% cán bộ hội phụ nữ chuyên trách các cấp tham gia triển khai đề án được nâng cao nhận thức, phương pháp hỗ trợ phụ nữ về KN, phát triển kinh doanh; 70% hội viên phụ nữ được tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc làm, KN; hỗ trợ 20 nghìn phụ nữ khởi sự kinh doanh và KN; phối hợp, hỗ trợ thành lập 1.200 tổ hợp tác/HTX do phụ nữ quản lý; 10 nghìn doanh nghiệp của phụ nữ mới thành lập được tư vấn, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Liên - Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết, KN đã và đang là chiến lược quan trọng trong phát triển kinh tế và tạo việc làm. Tuy nhiên vấn đề KN của phụ nữ Quảng Nam vẫn còn không ít rào cản, một phần do hạn chế khả năng tiếp cận các chương trình, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, khó tiếp cận nguồn lực, ít thông tin về thị trường, xúc tiến thương mại. Theo bà Liên, nhằm giúp phụ nữ khơi dậy tinh thần, sức mạnh nội lực, hỗ trợ họ mạnh dạn có ý tưởng, kế hoạch kinh doanh sáng tạo, Hội LHPN tỉnh đã chỉ đạo các cấp hội tăng cường các giải pháp hỗ trợ đồng bộ để giúp phụ nữ KN, khởi sự kinh doanh, phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững. Đồng thời vận động phụ nữ tham gia các mô hình tiết kiệm, tạo việc làm sau học nghề; vận động các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ trao phương tiện sinh kế, tăng cường các hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế gia đình. Ở cấp tỉnh, Hội LHPN tỉnh đã phối hợp với Tổ công tác hỗ trợ KN đổi mới sáng tạo tổ chức lớp tập huấn đầu tiên cho cán bộ hội về chủ đề “KN đổi mới sáng tạo”, đồng thời tham gia nhiều diễn đàn, ngày hội về KN ở trong và ngoài tỉnh.

Theo Hội LHPN tỉnh, đến nay toàn tỉnh đã xây dựng 272 mô hình phát triển kinh tế của phụ nữ thông qua các hình thức như: câu lạc bộ, tổ hợp tác/HTX, tổ liên kết…, thu hút hơn 10 nghìn thành viên tham gia. Hiệu quả từ các mô hình đã góp phần nâng cao giá trị sản xuất, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp – nông thôn theo hướng sản xuất hàng hóa. Tuy nhiên, bà Liên cho rằng, để việc hỗ trợ phụ nữ KN hiệu quả thì các cấp hội phụ nữ rất cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị ở địa phương và bản thân cán bộ hội nhằm hỗ trợ, hiện thực hóa các ý tưởng sáng tạo của phụ nữ, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng và phát triển các hoạt động liên kết, phát triển mạng lưới xúc tiến thương mại.

Bà Nguyễn Thị Liên cho biết, thời gian tới, để nâng cao nhận thức, năng lực giúp phụ nữ sáng tạo, KN thì các cấp hội sẽ tiến hành theo phương châm “vận động trước, hỗ trợ sau”, gắn kết đồng bộ các giải pháp tư vấn, dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật, hỗ trợ vốn, việc làm… bền vững. Đồng thời vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hợp tác, kinh tế tập thể, tổ hợp tác/HTX, khởi sự và phát triển kinh doanh; đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nữ, đổi mới công tác đào tạo nghề, tạo việc làm. Đặc biệt là nâng cao hiệu quả hoạt động hỗ trợ phụ nữ tiếp cận tín dụng, thực hành tiết kiệm, quản lý tốt các nguồn vốn tín dụng trong nước và quốc tế.

ANH ĐÔNG