Phấn đấu thành tỉnh khởi nghiệp

VINH ANH |

Quảng Nam đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp (HSTKN) vào năm 2019 dựa trên cơ sở những kết quả đã đạt được sau 2 năm (2017 - 2018) triển khai hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp (KN) đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có đóng góp trong xây dựng hệ sinh thái KN tỉnh giai đoạn 2017 - 2018. Ảnh: VINH ANH
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân có đóng góp trong xây dựng hệ sinh thái KN tỉnh giai đoạn 2017 - 2018. Ảnh: VINH ANH

Nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch

Được khởi động từ cuối quý I.2017, Quảng Nam được đánh giá là địa phương “đi sau” trong triển khai KN đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, với sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh và tinh thần sáng tạo, chủ động, linh hoạt trong triển khai, Quảng Nam đã đạt những kết quả nổi bật trong xây dựng HSTKN. Khác với nhiều địa phương, Quảng Nam sớm ban hành Kế hoạch xây dựng HSTKN sáng tạo tỉnh, giai đoạn 2018 - 2025 trên cơ sở tích hợp 3 đề án của Chính phủ (đề án 844, 939 và 1665) cùng với Chương trình thanh niên KN do Trung ương Đoàn phát động.

Ông Phạm Ngọc Sinh - Phó Giám đốc Sở KH&CN, Tổ trưởng Tổ công tác hỗ trợ hoạt động KN sáng tạo tỉnh nhìn nhận, sau 2 năm triển khai xây dựng HSTKN, tinh thần KN trên địa bàn tỉnh được lan tỏa rộng rãi. Công tác tổ chức mạng lưới, nuôi dưỡng, kết nối, hợp tác KN sáng tạo được đẩy mạnh. Nhiều ý tưởng sáng tạo đã được kết nối nhà đầu tư thiên thần. Hệ thống câu lạc bộ KN được thành lập (6 câu lạc bộ). Nhiều chương trình hợp tác phát triển hệ sinh thái KN sáng tạo được ký kết... Về cơ bản, bước đầu HSTKN được xây dựng, hoàn thành mục tiêu đề ra, thậm chí có những chỉ tiêu vượt kế hoạch như: tổ chức đào tạo, hỗ trợ được 20 dự án KN; kết nối được 2 nhà đầu tư, hỗ trợ đầu tư cho các dự án KN đổi mới sáng tạo; hình thành 3 không gian làm việc chung…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, trong thời gian chưa đầy 2 năm nhưng những kết quả đạt được trong xây dựng HSTKN khá ấn tượng và rất đáng ghi nhận. Từ câu chuyện thành lập các câu lạc bộ, không gian làm việc chung, chấm chọn ý tưởng đến kết nối các nhà đầu tư cho KN... đã đưa Quảng Nam trở thành một trong những điểm sáng trong bức tranh KN của khu vực. Kết quả thể hiện sự cố gắng, nỗ lực, đồng tâm của các thành viên Tổ công tác hỗ trợ hoạt động KN sáng tạo tỉnh đến các sở, ban ngành, địa phương đối với KN sáng tạo.

Thúc đẩy HSTKN địa phương

Trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về khởi nghiệp
Năm 2019, UBND tỉnh cho biết sẽ trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết về thúc đẩy, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp (KN) đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh vào quý II; xây dựng được 20 chuyên gia tư vấn đổi mới sáng tạo doanh nghiệp; 100% các trường đại học, cao đẳng, trung cấp thành lập câu lạc bộ sinh viên KN; 70% học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp, THPT được tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kỹ năng về KN trong thời gian đầu nhập học và trước khi tốt nghiệp; đến tháng 5.2019, UBND các huyện, thị thành phố ban hành Kế hoạch xây dựng hệ sinh thái KN cấp huyện đến năm 2025.

Với Quảng Nam, việc KN đổi mới sáng tạo còn khá mới mẻ, nên quá trình triển khai gặp không ít khó khăn, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm. Vì vậy, bên cạnh những kết quả đạt được, UBND tỉnh cho rằng, việc triển khai xây dựng HSTKNKN còn nhiều hạn chế, nhất là tiến độ ở cấp huyện còn chậm. Các câu lạc bộ KN địa phương được xem là nền tảng thúc đẩy HSTKN thì lại chưa năng động, sáng tạo, ít có hoạt động kết nối với nhau. Các ý tưởng, dự án KN, các doanh nghiệp KN mang tính đổi mới sáng tạo còn khiêm tốn…

Trên cơ sở những kết quả đạt được, UBND tỉnh cho biết, năm 2019 sẽ xây dựng và phát triển HSTKN đổi mới sáng tạo của tỉnh, tập trung vào đối tượng thanh niên, học sinh các trường trung học phổ thông, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp và doanh nghiệp toàn tỉnh; chú trọng nâng cao nhận thức và năng lực của phụ nữ về KN đổi mới sáng tạo; khuyến khích nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, gia tăng giá trị trong doanh nghiệp; lấy khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo làm nền tảng phát triển kinh tế - xã hội… nhằm từng bước xây dựng Quảng Nam thành tỉnh KN vào năm 2019 (sớm hơn một năm so kế hoạch).

Muốn hoàn thành được mục tiêu trên thì không có cách nào khác làm các địa phương trong tỉnh phải “xắn tay áo”, vào cuộc triển khai các hoạt động thúc đẩy KN. Nhiều địa phương hiện nay được xem như “án binh bất động” trong hỗ trợ KN, cho dù UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo. Trong 9 nhóm nhiệm vụ năm 2019, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng HSTKN tại địa phương mình bằng cách thành lập các tổ, ban tham mưu giúp việc; ra mắt các câu lạc bộ; cử cán bộ tập huấn, đào tạo chuyên sâu về hỗ trợ KN...

VINH ANH