65 năm thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh 15-5 (1941-2006) :

;
Thứ Hai, 08/05/2006, 16:54 [GMT+7]
.
.
.
.
.