Bưu điện Hội An xây dựng lối đi dành cho người khuyết tật

;
Thứ Hai, 08/05/2006, 17:09 [GMT+7]
.
.
.
.
.