Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế

Thứ Năm, 21/03/2013, 07:36 [GMT+7]

Hôm qua 20.3, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết 21-NQ-TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012 - 2020”. Các đồng chí Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Vương Đình Huệ - Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Nam, đồng chí Ngô Văn Hùng - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Hồng Anh khẳng định, chính sách BHXH, BHYT là 2 trụ cột trong các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, do đó, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này là rất cần thiết. Thực tế đã chứng minh, nơi đâu các cấp ủy đảng quan tâm lãnh đạo thì công tác BHXH, BHYT thu được nhiều kết quả. Nghị quyết 21 cũng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác BHXH, BHYT và đặt ra yêu cầu ngày càng mở rộng đối tượng tham gia, hoàn thiện thể chế, có bước đi phù hợp, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của nhân dân. Chính sách này sẽ được thực hiện theo nguyên tắc “có đóng, có hưởng” nhằm đảm bảo tính công bằng, bền vững, cân đối thu - chi, sử dụng có hiệu quả nguồn quỹ. Nghị quyết khẳng định, thực hiện tốt công tác BHXH, BHYT là trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đoàn thể, tổ chức chính trị, xã hội, kinh tế và của toàn dân. Nghị quyết đề ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 có 50% lực lượng lao động tham gia BHXH và 30% tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 80% dân số tham gia BHYT...

D.LỆ

;
.
.