Nam Trà My: Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước tuyên truyền giáo dục pháp luật cho người dân

Thứ Năm, 09/05/2013, 12:41 [GMT+7]

(QNO) - Sáng 8.5, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước thuộc Sở Tư pháp tổ chức buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số tại 2 xã Trà Vân và Trà Vinh huyện Nam Trà My.

Tại hội nghị, nhân dân của 2 xã đã được nghe đoàn trợ giúp pháp lý phổ biến một số nội dung cơ bản của pháp luật gần gũi với đời sống của người dân như: Luật Khiếu nại tố cáo; Luật Đất đai; Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em; Chính sách của Đảng và nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số; Chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân hộ nghèo ở vùng khó khăn; Các văn bản quy phạm pháp luật về công tác dân tộc… Tại hội nghị, những băn khoăn của người dân đã được tư vấn trực tiếp như: thủ tục làm khai sinh cho con nuôi; một số chính sách hỗ trợ cho người dân tộc thiểu số; công tác giải phóng mặt bằng, thu hồi đất…

Thời gian tới, Trung tâm trợ giúp pháp lý Nhà nước sẽ tiếp tục tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật cho người dân tộc thiểu số ở một số xã trên địa bàn huyện, nhằm nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc về những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, tạo sự đồng thuận trong việc thực thi pháp luật tại địa phương.

Tuấn Tú

;
.
.