Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức nhiệm kỳ 2014 - 2019: vị thế mới của mặt trận

;
Thứ Ba, 25/03/2014, 11:49 [GMT+7]

Ngày mai 26.3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức (gọi tắt là Mặt trận Hiệp Đức) tổ chức Đại hội MTTQ Việt Nam huyện lần thứ VII, nhiệm kỳ 2014 - 2019. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Hiệp Đức đã cùng với hệ thống chính trị giữ vững khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân.

Mặt trận tham gia xóa đói giảm nghèo

Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Hiệp Đức đã phối hợp với các tổ chức thành viên vận động nhân dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, đặc biệt là đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận chủ trì phát động. Nổi bật nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng nông thôn mới”. Một trong nhiều chương trình lớn mà Mặt trận tham gia vận động, đó là việc tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, từ trồng cây nông nghiệp ngắn ngày sang trồng cây nguyên liệu và cây cao su tiểu điền. Ông Lê Minh Tiến, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hiệp Đức cho biết, qua nhiều năm vận động đến nay, nhiều hộ dân hưởng ứng tích cực. Ở xã vùng cao, người dân được hưởng lợi từ cây cao su đại điền của Công ty Cao su Quảng Nam, thu nhập trung bình 3 - 4 triệu đồng/tháng. Nhiều hộ đã có thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm từ việc trồng cao su tiểu điền.

Chăm lo người nghèo là nhiệm vụ đã và đang được Mặt trận Hiệp Đức quan tâm. ảnh: VINH ANH
Chăm lo người nghèo là nhiệm vụ đã và đang được Mặt trận Hiệp Đức quan tâm. ảnh: VINH ANH

Theo ông Tiến, thế mạnh của Hiệp Đức là có diện tích đất lâm nghiệp lớn, lâu nay chưa được khai thác. Khi huyện có chủ trương giao đất, giao rừng cho nhân dân nhằm chuyển đổi cây trồng, xóa đói giảm nghèo thì Mặt trận và các tổ chức thành viên đóng vai trò quan trọng trong việc vận động nhân dân. “Bước đầu người dân cũng phân vân lắm, chưa kể trồng keo và cao su thì đòi hỏi vốn rất lớn, mà vốn trong dân thì rất ít” - ông Tiến nói. Nhìn nhận ra vấn đề, Mặt trận đã cùng với chính quyền và các tổ chức thành viên vận động nhân dân vay vốn ngân hàng, mạnh dạn đầu tư. Sau nhiều năm kiên trì vận động, đến nay nhiều hộ dân đã mạnh dạn đầu tư  trồng cây nguyên liệu, đặc biệt là cây cao su tiểu điền. Qua đó đã cải thiện, nâng cao đáng kể đời sống nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện hàng năm đều giảm, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của Hiệp Đức còn 31,75%.

Nhờ làm tốt công tác vận động, đại bộ phận nhân dân đã tham gia vào phong trào chuyển đổi cây trồng, vươn lên làm giàu từ cây nguyên liệu.
Nhờ làm tốt công tác vận động, đại bộ phận nhân dân đã tham gia vào phong trào chuyển đổi cây trồng, vươn lên làm giàu từ cây nguyên liệu.

Nâng tầm cán bộ mặt trận

Tuy tỷ lệ hộ nghèo giảm nhưng vẫn còn khoảng 600 - 700 ngôi nhà của hộ nghèo và gia đình chính sách bị xuống cấp cần sự chung tay của xã hội để sửa chữa và xây mới. Từ thực tế đó, Mặt trận Hiệp Đức cần tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”; tham gia đóng góp vào các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo nhằm mang đến ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Huy động trên 31 tỷ đồng vì người nghèo
Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức, qua 5 năm triển khai thực hiện cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên đã huy động hơn 31 tỷ đồng để xây dựng 378 nhà đại đoàn kết. Ngoài ra, từ nguồn Quỹ vì người nghèo, Mặt trận các cấp đã thực hiện nhiều chương trình an sinh xã hội như giúp đỡ người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn… (V.A)

Ông Lê Minh Tiến nhấn mạnh, một trong những vấn đề cần coi trọng là đội ngũ những người làm công tác mặt trận từ huyện đến cơ sở. Đây là tiền đề quan trọng thúc đẩy hoạt động mặt trận có hiệu quả. “Những năm trước vai trò của mặt trận chưa được thể hiện rõ trong các định chế của Nhà nước nên đã ảnh hưởng không nhỏ đến người làm công tác mặt trận. bây giờ vai trò của Mặt trận đã được định chế rõ ràng trong các văn bản của Nhà nước đặc biệt là trong Hiến pháp nên chắc rằng “tiếng nói” của Mặt trận sẽ được nâng lên cán bộ và người làm công tác mặt trận phải phát huy vai trò, vị thế trong tình hình mới - ông Tiến nói. Một trong những nhiệm vụ lớn của Mặt trận Hiệp Đức trong nhiệm kỳ đến là triển khai, tuyên truyền Hiến pháp đến nhân dân, đồng thời thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội. Để làm tốt vai trò của Mặt trận thì đội ngũ làm công tác mặt trận nói chung và Mặt trận Hiệp Đức nói riêng cần phải nâng tầm nhận thức và nắm bắt chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước. Đặc biệt người làm công tác mặt trận phải tâm huyết với phong trào.

“Vừa tâm huyết với Đảng và vừa tâm huyết với nhân dân. Nếu người làm công tác mặt trận chỉ biết triển khai chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mà quên đi quyền lợi chính đáng của nhân dân, không phát hiện ra những chủ trương, chính sách không hợp lòng dân thì người làm công tác mặt trận chỉ mới làm được một nửa” - ông Tiến chia sẻ.

VINH ANH
 

.
.
.
.
.