Xây dựng Cơ sở Ứng dụng công nghệ sinh học tại Phú Ninh

;
Thứ Ba, 25/11/2014, 09:41 [GMT+7]

(QNO) - UBND tỉnh vừa thông báo thu hồi khoảng 4ha đất (bao gồm các loại đất: đất ở nông thôn, đất rừng trồng sản xuất, đất trồng cây hàng năm và đất trồng cây lâu năm khác) hiện do UBND xã Tam Đàn và các hộ gia ở thôn Phú Mỹ, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh quản lý để xây dựng Cơ sở Ứng dụng công nghệ sinh học (thuộc Sở KH-CN).

UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Phú Ninh có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến từng hộ gia đình, cá nhân; nội dung thông báo nêu rõ chi tiết: diện tích, vị trí thu hồi trên cơ sở hồ sơ địa chính hiện có hoặc quy hoạch chi tiết được cấp có thẩm quyền phê duyệt, kế hoạch khảo sát, đo đạc, kiểm đếm, dự kiến về kế hoạch thực hiện dự án.

PHÚC LÂM

.
.
.
.
.