Ông Lê Thân tái đắc cử chức danh Bí thư Thị ủy Điện Bàn

CÔNG TÚ |

(QNO) - Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2015 - 2020) đã bế mạc hôm qua (29.7).

Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa mới ra mắt.
Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã khóa mới ra mắt.

Trong 29.7, đại hội tiếp tục bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI gồm 20 đồng chí. Các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tổng hợp góp ý dự thảo các văn kiện đại hội Đảng cấp trên. Đoàn chủ tịch giải trình về tiếp thu các ý kiến góp ý dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ thị xã Điện Bàn lần thứ XXII. Cạnh đó, các đại biểu nghe thông qua Nghị quyết đại hội.

Chiều cùng ngày, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Điện Bàn khóa XXII tiến hành họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ gồm 12 người (khuyết 1), Bí thư, Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra (7 người) và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy. Theo đó, ông Lê Thân tái đắc cử chức danh Bí thư Thị ủy, các Phó Bí thư là ông Đặng Hữu Lên và ông Trần Úc; ông Nguyễn Văn Hồng tái đắc cử Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thị ủy.   

CÔNG TÚ