Chính trị

Bế mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI

09:24, 15/10/2015 (GMT+7)

Tiếp theo chương trình phiên đại hội chính thức, sáng qua 14.10, Đoàn Chủ tịch đã công bố kết quả Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Theo đó, hội nghị đã bầu một lần là đủ số lượng 15 đồng chí tham gia vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy khóa XX tái đắc cử chức danh Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với tỷ lệ phiếu bầu 100% (56/56 phiếu). Các đồng chí Phan Việt Cường - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XX, Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX tái đắc cử chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với tỷ lệ 100%. Hội nghị cũng đã bầu nhân sự tham gia Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 11 đồng chí. Đồng chí Trần Xuân Vinh - Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX trúng cử vào chức danh Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 với số phiếu 100%.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI. Ảnh: THÀNH CÔNG
Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI. Ảnh: THÀNH CÔNG

Tiếp theo chương trình, dưới sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 20 đồng chí (2 đồng chí dự khuyết). Tiếp đó, đồng chí Ngô Văn Hùng thay mặt Đoàn Chủ tịch đại hội báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Đại hội đã biểu quyết thông qua nội dung này.

Vào buổi chiều cùng ngày, Đại hội đã nghe dự thảo báo cáo và biểu quyết thống nhất thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ này đề ra mục tiêu: tạo bước chuyển mạnh mẽ về công tác xây dựng Đảng nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp; phát huy dân chủ, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa; huy động mọi nguồn lực và tạo bước đột phá trong thu hút đầu tư để phát triển kinh tế nhanh, bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; bảo đảm quốc phòng - an ninh; chú trọng công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; phấn đấu đến năm 2020, Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước, sớm trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại.

Phát biểu bế mạc đại hội, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang khẳng định: sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm cao trước Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. Với niềm tin tưởng, phấn khởi trước những thành tựu đã đạt được, trên tinh thần thẳng thắn, cầu thị, đại hội đã thảo luận đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc vào các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX trình đại hội. Các ý kiến thảo luận đã phân tích, làm rõ hơn những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, yếu kém, bổ sung và làm phong phú, sâu sắc thêm nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Trên cơ sở phân tích, đánh giá, dự báo tình hình, nhận rõ những thời cơ, vận hội mới và cả những khó khăn, thách thức, đại hội đã thảo luận và thông qua phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 như mục tiêu đề ra. Đại hội đã lựa chọn bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XXI đủ số lượng 56 đồng chí, bảo đảm tiêu chuẩn, có cơ cấu hợp lý, đảm bảo tính kế thừa, liên tục giữa các thế hệ, đủ sức gánh vác trọng trách lãnh đạo và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh: “Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI là sự kế tiếp con đường phát triển với thời cơ và thuận lợi mới, thế và lực mới, đồng thời cũng yêu cầu cao hơn để phát triển bền vững hơn. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của quê hương Quảng Nam anh hùng, tăng cường đoàn kết, phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, đóng góp ngày càng nhiều công sức, trí tuệ vào sự đi lên của tỉnh nhà, tạo tiền đề vững chắc để thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020”.

NGUYÊN ĐOAN – THÀNHCÔNG

Các tin khác