Đảm bảo điều kiện phục vụ thi tuyển công chức 2016

VĂN HÀO |

Để đảm bảo các điều kiện tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức năm 2016 (diễn ra từ ngày 29.11 đến 4.12), Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn TP.Tam Kỳ trước, trong và sau kỳ thi; rà soát công tác triển khai nắm tình hình, tổ chức lực lượng bảo vệ bí mật theo quy định. Các đơn vị: Sở Thông tin - truyền thông, Báo Quảng Nam, Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam đẩy mạnh công tác truyền thông tuyên truyền phục vụ kỳ thi.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế phối hợp với Sở Nội vụ bố trí cán bộ y tế đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe, ứng cứu kịp thời đối với các trường hợp ốm đau đột xuất của thí sinh và hội đồng thi trong thời gian diễn ra kỳ thi. UBND TP.Tam Kỳ có trách nhiệm phối hợp với các sở ngành liên quan đảm bảo an toàn trật tự, kiểm tra, giám sát không để tăng giá đột biến (khách sạn, phòng trọ, ăn uống…); đảm bảo các điều kiện thuộc phạm vi quản lý trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Công ty Điện lực Quảng Nam, Trường Đại học Quảng Nam có các phương án hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện liên quan để phục vụ kỳ thi. Sở Nội vụ (cơ quan Thường trực Hội đồng thi tuyển công chức tỉnh) chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan; kịp thời đề xuất và báo cáo kết quả để UBND tỉnh theo dõi, chỉ đạo.

VĂN HÀO