Cần quan tâm hơn nữa đến việc đề bạt, bố trí, bổ nhiệm cán bộ nữ

;
Thứ Năm, 12/01/2017, 08:53 [GMT+7]

Chiều 11.1, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2016 và triển khai chương trình công tác năm 2017. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho biết, công tác vì sự tiến bộ phụ nữ tuy có đạt nhiều kết quả nhưng chưa thể hiện được ở diện rộng, chiều sâu và hiệu quả đặt ra, nhất là đối với nhóm phụ nữ miền núi, người dân tộc thiểu số, công nhân nữ ở các khu, cụm công nghiệp. Đặc biệt, số lượng và tỷ lệ nữ tham gia làm lãnh đạo, quản lý còn ít. Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy ở cấp xã là 20,99%, cấp huyện là 14,15%, còn ở cấp tỉnh chỉ 7,14%. Trong khi đó, tỷ lệ nữ tham gia đại biểu HĐND cấp tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 là 12 nữ/60 đại biểu, chỉ chiếm tỷ lệ 20% (giảm 0,69% so với nhiệm kỳ trước)… Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đề nghị, các cơ quan liên quan cần nghiên cứu, lựa chọn phương thức tuyên truyền hiệu quả về bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ phụ nữ. Liên quan đến công tác cán bộ nữ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh đề nghị các sở, ban, ngành chú trọng đào tạo nguồn cán bộ nữ, có kế hoạch bổ nhiệm, bố trí các vị trí quản lý, lãnh đạo; đồng thời giao cho Hội LHPN tỉnh xây dựng đề án nghiên cứu để tham mưu cấp trên về cơ chế đặc thù liên quan đến đào tạo nữ sau đại học.

ANH ĐÔNG

.
.
.
.
.