Đổi mới nội dung và phương thức vận động quần chúng

;
Thứ Sáu, 06/01/2017, 08:30 [GMT+7]

Ngày 5.1, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đến dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Quảng Nam, các đồng chí: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng và lãnh đạo các sở, ban ngành tham dự.

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2016, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả nổi bật: tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội; triển khai thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt hơn quy chế dân chủ ở cơ sở. Ngành dân vận sớm triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận. Công tác dân vận đã góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc và đồng thuận xã hội.

Hội nghị đã đề ra 6 nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp thực hiện năm 2017: triển khai thực hiện và tăng cường kiểm tra Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ địa phương về công tác dân vận; phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” và các phong trào thi đua yêu nước…

Phát biểu tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương các kết quả đạt được của công tác dân vận năm 2016. Đồng thời đề nghị công tác dân vận trong thời gian tới cần tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động quần chúng, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động. Chú trọng nắm bắt diễn biến tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân; phát huy vai trò của nhân dân trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

ĐOÀN ĐẠO

.
.
.
.
.