Ký kết phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

;
Thứ Tư, 11/01/2017, 08:30 [GMT+7]

Sáng 10.1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp với các ngành liên quan triển khai Quyết định 81 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, UBND các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo của nông dân.

Tại cuộc họp, Hội Nông dân tỉnh đã ký chương trình phối hợp với các ngành liên quan theo Quyết định 81 như: phối hợp với Thanh tra tỉnh tham mưu cho chính quyền trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân từ cơ sở; phối hợp trong việc kiểm tra, đôn đốc trách nhiệm của các cấp chính quyền và các ngành chức năng trong việc thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn...

VĂN SUNG

.
.
.
.
.