Quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư BCH Trung ương khóa XII trong cán bộ chủ chốt

;
Thứ Sáu, 06/01/2017, 14:31 [GMT+7]

(QNO) - Sáng nay 6.1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến toàn tỉnh phổ biến, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư (khóa XII) trong cán bộ chủ chốt của tỉnh. Các đồng chí Nguyễn Ngọc Quang - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Việt Cường - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đinh Văn Thu - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị sáng 6.1.  NGUYÊN ĐOAN
Quang cảnh hội nghị sáng 6.1. Ảnh: NGUYÊN ĐOAN

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh: Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương khóa XII diễn ra từ ngày 9 - 14.10.2016 đã bàn và thống nhất ban hành 3 nghị quyết hết sức quan trọng. Trong đó, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng là một nghị quyết đặc biệt quan trọng, thể hiện rõ tư tưởng nhất quán của Đảng ta về tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, chống suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; được đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân quan tâm và đặt nhiều kỳ vọng vào kết quả thực hiện. Với tinh thần chủ động, tích cực, ngay sau khi Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị ban hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương xây dựng Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy để triển khai thực hiện.

Hội nghị lần này là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa hết sức quan trọng, có tầm ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn thể cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt từ tỉnh đến cơ sở. Vì vậy, đồng chí Nguyễn Ngọc Quang yêu cầu các đại biểu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung theo dõi, kết hợp với nghiên cứu tài liệu để nắm vững các nội dung cơ bản, tư tưởng cốt lõi của Nghị quyết, làm cơ sở để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ở địa phương, cơ quan, đơn vị đạt kết quả cao nhất. Đồng thời, tích cực trao đổi, thảo luận, thẳng thắn đóng góp ý kiến có chất lượng và các dự thảo Chương trình, Kế hoạch của Tỉnh ủy.

Theo chương trình, sáng nay các đại biểu đã nghe Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Chín phổ biến, quán triệt các Nghị quyết số 05-NQ/TW về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 06-NQ/TW về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh đất nước tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.

NGUYÊN ĐOAN

.
.
.
.
.