Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2016 vượt 79,6 nghìn tỷ đồng

;
Thứ Bảy, 07/01/2017, 15:45 [GMT+7]

(QNO) - Chiều 6.1, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành, đánh giá kết quả tài chính - ngân sách nhà nước năm 2016, triển khai nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước năm 2017. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu tại hội nghị. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng chủ trì phía đầu cầu Quảng Nam.

Theo Bộ Tài chính, năm 2016, nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước đã cơ bản đạt và vượt chỉ tiêu dự toán Quốc hội quyết định, Thủ tướng Chính phủ giao, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Tính đến ngày 31.12.2016, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước ước đạt khoảng 1.094 nghìn tỷ đồng, vượt 79,6 nghìn tỷ đồng so với dự toán. Thu ngân sách trung ương cơ bản đạt dự toán (không kể ghi thu, ghi chi viện trợ cho các dự án). Thu ngân sách địa phương đạt 118,6% dự toán (tương ứng vượt 77,8 nghìn tỷ đồng). Hiện có 58/63 tỉnh, thành đều thu đạt và vượt dự toán.

Hội nghị đánh giá ngành tài chính đã chủ động đề xuất, tập trung phấn đấu thực hiện nghiêm và đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tài chính - ngân sách nhà nước mà Quốc hội và Chính phủ đề ra, điều hành tốt thu, chi, giữ bội chi ngân sách nhà nước trong phạm vi Quốc hội cho phép. Ngành đã tích cực quản lý, từng bước tái cơ cấu, nâng cao tính bền vững nợ công, kiểm soát lạm phát. Chủ động hội nhập tài chính khu vực và quốc tế, triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội…

Tuy nhiên, Bộ Tài chính cũng thừa nhận công tác xây dựng thể chế, chính sách vẫn còn một số trường hợp chưa đảm bảo tiến độ. Nợ đọng thuế còn lớn. Giải ngân vốn đầu tư phát triển chậm. Phân bổ và sử dụng vốn vay còn dàn trải, hiệu quả đầu tư một số chương trình, dự án thấp, tình trạng chi sai quy định, vượt tiêu chuẩn định mức vẫn còn xảy ra ở một số đơn vị. Ngoài ra, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, thoái vốn đầu tư chậm so với yêu cầu đề ra…

Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ đã trình Quốc hội thông qua dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2017 là 1,21 triệu tỷ đồng (990 nghìn tỷ đồng thu nội địa, thu dầu thô 38 nghìn tỷ đồng và 180 nghìn tỷ đồng thu xuất, nhập khẩu). Dự toán chi ngân sách nhà nước 1,39 triệu tỷ đồng (357 nghìn tỷ đồng chi đầu tư phát triển, 896 nghìn tỷ đồng chi thường xuyên và 99 nghìn tỷ đồng chi trả nợ lãi vay). Ngoài ra, chi trả nợ gốc của ngân sách nhà nước (không tính trong chi cân đối ngân sách nhà nước) khoảng 164 nghìn tỷ đồng. Dự toán bội chi ngân sách nhà nước 178 nghìn tỷ đồng (3,5% GDP), trong đó, bội chi ngân sách trung ương mức 3,38% GDP (172 nghìn tỷ đồng) và bội chi ngân sách địa phương khoảng 0,12% GDP (6.000 tỷ đồng).

Mục tiêu của năm 2017 là huy động tối đa các nguồn lực tài chính nhà nước, quản lý, sử dụng triệt để tiết kiệm, hiệu quả, thúc đẩy kinh tế phát triển, từng bước cơ cấu lại ngân sách nhà nước, thực hiện các giải pháp xử lý nợ công theo hướng an toàn, bền vững, đẩy nhanh cải cách khu vực sự nghiệp công, tinh giản biên chế, ưu tiên đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh, tăng cường cải cách thủ tục hành chính. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, khuyến khích khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh... Ngoài ra, quyết liệt thu ngân sách nhà nước, đạt và vượt dự toán. Tổ chức điều hành, quản lý chi ngân sách nhà nước chặt chẽ, tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí. Nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, chỉ đề xuất ban hành chính sách làm tăng chi ngân sách nhà nước khi thật sự cần thiết và có nguồn đảm bảo.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của ngành tài chính và yêu cầu ngành phải đi đầu tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm và thi đua sáng tạo. Ngành tài chính đóng vai trò trung tâm trong việc thực hiện mục tiêu bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả và tính tự chủ của nền kinh tế. Quan trọng nhất là phải tăng cường năng lực phân tích dự báo, tránh tình trạng bị động, bất ngờ trước diễn biến của tình hình kinh tế vĩ mô và chủ động hơn về công tác thông tin. Thủ tướng yêu cầu ngành tài chính nghiên cứu, đề xuất giải pháp với Đảng và Nhà nước trong việc sử dụng hiệu quả nguồn lực quốc gia, nhất là đối với tài sản công.

Thủ tướng cho rằng, để nhiệm vụ trên thành công cần có tư duy mới và phải thay đổi căn bản cách tiếp cận quản lý ngân sách nhà nước, chỉ ra được nguyên nhân, tồn tại trong quản lý tài khóa, có phương thức quản lý phù hợp, công khai, nhanh chóng siết kỷ luật ngân sách và cải thiện hiệu quả, chi đầu tư công, phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán 2017. Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo công tác thu được thực hiện ngay từ đầu năm. Nắm chắc nguồn thu trên địa bàn. Thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, giám sát vấn đề gian lận và chuyển giá. Ngành tài chính rà soát ưu đãi thuế hiện hành để có hướng sửa đổi phù hợp. Trong điều kiện khó khăn như hiện nay phải biết ưu tiên những khoản nào cần chi, những khoản nào nên cắt giảm… Thường xuyên kiểm tra, phê duyệt phương án cổ phần hóa, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, tránh thất thoát tài sản nhà nước…

T.D

.
.
.
.
.