Tăng cường quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung

;
Thứ Sáu, 21/04/2017, 08:59 [GMT+7]

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 3.4.2017 về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng khu hành chính tập trung tại các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, UBND tỉnh vừa có công văn giao Sở Kế hoạch và đầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở Tài chính, Xây dựng và các ngành, địa phương liên quan kiểm tra, rà soát thực trạng công sở của các cơ quan hành chính; tình hình quy hoạch, nhu cầu đầu tư xây dựng khu hành chính trên địa bàn tỉnh, chỉ xem xét, tham mưu trình cấp thẩm quyền quyết định chủ trương, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng khu hành chính theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại chỉ thị nêu trên và các văn bản có liên quan.

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đầy đủ việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước khẩn trương hoàn thành việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước...

BẢO LÂM

.
.
.
.
.