Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng tỉnh

;
Thứ Sáu, 19/05/2017, 08:50 [GMT+7]

Chiều 18.5, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ đội Biên phòng tỉnh lần thứ XI (2017 – 2020).

Đại hội đã thống nhất đề ra Chương trình hành động giai đoạn 2017 - 2022, trong đó xác định 3 mục tiêu đột phá và 10 chỉ tiêu cơ bản dựa trên khẩu hiệu hành động; đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện phương hướng và mục tiêu đề ra, trong đó nhấn mạnh việc thực hiện đồng bộ, có chiều sâu, hiệu quả các phong trào “Thanh niên xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Đại hội đã bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với 5 đồng chí.

ANH ĐÔNG

.
.
.
.
.