Thi công chức, viên chức tỷ lệ đỗ thấp so với chỉ tiêu tuyển dụng

XUÂN HIẾU |

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu vừa chủ trì buổi làm việc với các sở, ban ngành về kết quả công tác thi tuyển công chức tỉnh Quảng Nam 2016; thi tuyển viên chức ngành y tế và xét tuyển, thi tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2017. Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Đình Tùng, Lê Văn Thanh dự buổi làm việc.

Kỳ thi tuyển công chức năm 2016 diễn ra từ ngày 29.11 đến 4.12. Đây là lần đầu tiên tỉnh Quảng Nam tổ chức thi tuyển công chức theo vị trí việc làm, với nguyên tắc cạnh tranh, công khai, minh bạch, khách quan nhằm lựa chọn người có năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu vị trí làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước. Toàn tỉnh có 2.331 thí sinh thi tuyển vào 32 đơn vị, kết quả chỉ có 234 thí sinh đủ điều kiện tuyển dụng, trong khi nhu cầu tuyển dụng đến 362 chỉ tiêu. Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đặt câu hỏi: Kết quả thi tuyển công chức cho thấy tỷ lệ tuyển dụng so với chỉ tiêu đạt rất thấp, như vậy là do đề thi quá khó hay chất lượng thí sinh không cao?

Để đảm bảo thực thi nhiệm vụ tại các địa phương, đơn vị trong khi chờ tổ chức kỳ thi tuyển công chức tiếp theo, đối với những vị trí việc làm không tuyển dụng được qua kỳ thi này, Sở Nội vụ đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho phép các địa phương, đơn vị tiếp tục hợp đồng đối với những thí sinh không trúng tuyển nhưng đã hợp đồng làm việc trước ngày 1.1.2016. Chấm dứt hợp đồng đối với những người đã hợp đồng làm việc nhưng không trúng tuyển ở những vị trí việc làm tuyển dụng đủ chỉ tiêu.

Trong đợt thi tuyển viên chức y tế và xét tuyển, thi tuyển viên chức ngành giáo dục cũng gặp tình trạng tương tự. Số thí sinh có khả năng được tuyển dụng chức danh Điều dưỡng hạng IV chỉ đạt 57,5% so với chỉ tiêu tuyển dụng; trong tổng số 3.892 thí sinh thi tuyển viên chức giáo dục chỉ có khoảng 300 thí sinh trúng tuyển.

XUÂN HIẾU