1.221 trường hợp tinh giản biên chế theo Nghị định 108

;
Thứ Sáu, 14/07/2017, 16:08 [GMT+7]

(QNO) - Sáng 14.7, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác ngành nội vụ 6 tháng cuối năm 2017. 

Lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh lắng nghe, ghi nhận các ý kiến phát biểu, đề xuất của ngành nội vụ các đơn vị, địa phương về công tác nội vụ trong thời gian tới. N.Đ
Lãnh đạo Sở Nội vụ lắng nghe, ghi nhận các ý kiến, đề xuất của các đơn vị, địa phương về công tác nội vụ trong thời gian tới. N.Đ

Theo đánh giá tại hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành nội vụ đã tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, đảm bảo theo đúng chương trình, kế hoạch đề ra. Các chủ trương công tác lớn, các nội dung chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh được triển khai thực hiện kịp thời. Trong đó, sở và ngành nội vụ đã hoàn thành một số công việc nổi bật như tham mưu kịp thời, quyết liệt trong việc thực hiện sắp xếp, kiện toàn tinh gọn lại tổ chức bộ máy gắn với việc tinh giản biên chế; tham mưu, hướng dẫn, chỉ đạo, triển khai thực hiện về quản lý cán bộ, công chức, viên chức theo quy định.

Đáng chú ý, thực hiện Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế giai đoạn 2015 - 2021, Sở Nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh trình Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính thẩm định và phê duyệt đối với 379 cán bộ, công chức, viên chức đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo quy định. Kết quả Bộ Nội vụ thống nhất danh sách 365 cán bộ, công chức, viên chức được tinh giản, chiếm tỷ lệ 96,3%, nâng số lượng được tinh giản biên chế theo Nghị định 108 trên toàn tỉnh tính đến nay là 1.221 trường hợp.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của 6 tháng cuối năm, ông Nguyễn Hữu Sáng - Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh, toàn ngành phải tập trung đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường hơn nữa mối quan hệ phối hợp với các cấp ngành, địa phương để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra; đẩy mạnh phong trào sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác. Đặc biệt, người đứng đầu ngành nội vụ các cấp, các đơn vị phải nêu cao tinh thần trách nhiệm và đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành...

NGUYÊN ĐOAN

.
.
.
.
.