Nông Sơn triển khai, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII)

;
Thứ Sáu, 11/08/2017, 15:48 [GMT+7]

(QNO) - Sáng 10.8, Huyện ủy Nông Sơn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện.

Tại hội nghị, đại biểu được quán triệt các nội dung: Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và một số nội dung quan trọng khác.

Ông Thái Bình - Bí thư Huyện ủy Nông Sơn yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc cần tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết trên một cách thiết thực, hiệu quả; bảo đảm mỗi cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo các nghị quyết, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế tại địa phương. Đồng thời, nghiêm túc, đổi mới cả nội dung và hình thức học tập, quán triệt, bảo đảm phù hợp với từng cấp, từng đối tượng...

MINH THÔNG

.
.
.
.
.