Cần đảm bảo tốt các điều kiện để lực lượng dân quân tự vệ hoạt động

;
Thứ Tư, 13/09/2017, 09:44 [GMT+7]

Hôm qua 12.9, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì hội nghị tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2009. Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đến dự.

Theo báo cáo, toàn tỉnh hiện có 415 cơ sở, tổ chức DQTV, với 244 chi bộ quân sự cấp xã. Trong đó, có 223 chi bộ quân sự có chi ủy; hơn 98% chỉ huy trưởng là cấp ủy viên; tỷ lệ đảng viên trong lực lượng DQTV đạt 30,5% và gần 61% thôn đội trưởng là đảng viên. Giai đoạn 2010-2017, toàn tỉnh đã và đang đào tạo 540 cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã có trình độ trung cấp, cao đẳng và đại học ngành quân sự cơ sở; tổ chức 586 lớp tập huấn với gần 30 nghìn cán bộ DQTV tham gia và huấn luyện cho hơn 138 nghìn lượt DQTV, cùng gần 4.800 lượt ngư dân. Ngoài ra, lực lượng DQTV còn làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng khác đứng chân trên địa bàn tham gia bảo vệ biên giới, biển đảo với gần 51 nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Đến nay, 100% ban chỉ huy quân sự cấp xã có nhà, phòng làm việc riêng; 48 tiểu đội dân quân thường được bố trí nhà ở, nơi ăn, sinh hoạt theo quy định…

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu nhấn mạnh, thời gian tới các cấp, ngành trong tỉnh cần tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt Nghị quyết số 06 của Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với lực lượng DQTV và dự bị động viên trong tình hình mới”. Đồng thời tích cực đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền Luật DQTV đến mọi tầng lớp nhân dân; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ ban chỉ huy quân sự cấp xã “vừa hồng vừa chuyên”, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức trách được giao. Các địa phương ngoài tiếp tục làm tốt công tác huấn luyện, còn phải chú trọng đến chất lượng, phương pháp sát với tình hình thực tế, đảm bảo tốt các điều kiện về chế độ chính sách, công cụ hỗ trợ, trang phục, kinh phí để lực lượng DQTV hoạt động ngày càng hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao trong giai đoạn hiện nay.

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể và 10 cá nhân; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trao giấy khen cho 20 tập thể và 9 cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng lực lượng DQTV giai đoạn 2009-2017.

ALĂNG NGƯỚC

.
.
.
.
.