Điện Bàn quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

VĂN MẾN |

(QNO) - Sáng 15.9, Liên đoàn Lao động thị xã Điện Bàn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) cho cán bộ, công chức chưa là đảng viên trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: V.M

Nội dung chính của việc học tập, quán triệt gồm: Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 11-NQ/TW về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Nghị quyết số 12-NQ/TW về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước. Qua hội nghị giúp các cán bộ hiểu sâu và nắm vững những nội dung, vấn đề cốt lõi để vận dụng vào thực tế công tác.

VĂN MẾN