Huyện ủy Núi Thành thực hiện tốt chiến lược cán bộ

;
Thứ Tư, 13/09/2017, 09:37 [GMT+7]

Sáng 12.9, Huyện ủy Núi Thành tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Phó Vụ trưởng Vụ 2 Ban Tổ chức Trung ương Vũ Ngọc Truyền và Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng đến dự.

Trong 20 năm qua (giai đoạn 1997-2017), Huyện ủy Núi Thành đã quán triệt sâu sắc nhiệm vụ chiến lược về xây dựng đội ngũ cán bộ; tổ chức thực hiện đồng bộ, xuyên suốt trong cả hệ thống chính trị, từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ vững mạnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Về đội ngũ cán bộ cấp xã, thị trấn, toàn huyện có 380 người, trong đó 83,9% đạt “3 chuẩn”. Ở huyện có 37 cán bộ cấp trưởng phòng và chức danh tương đương, trong đó 35 người có trình độ đại học trở lên. Từ năm 1997 đến nay, công tác tuyển dụng, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử được Huyện ủy Núi Thành thực hiện khá chặt chẽ, đúng quy trình...

VĂN PHIN

.
.
.
.
.