Phát huy vai trò, trách nhiệm của thành viên Thường trực HĐND tỉnh

;
Thứ Ba, 14/11/2017, 08:55 [GMT+7]

Chiều qua 13.11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 11 nhằm đánh giá tình hình hoạt động năm 2017; xem xét báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết ý kiến của cử tri sau kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh khóa IX; đồng thời nghe UBND tỉnh, các ngành báo cáo về tiến độ chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 6 và quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang chủ trì phiên họp. Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Khánh Toàn; các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng và Nguyễn Hoàng Minh dự phiên họp.

Theo đánh giá, hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh trong năm 2017 đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các quy định pháp luật có liên quan. Các nội dung thuộc trách nhiệm, quyền hạn Thường trực HĐND tỉnh được thực hiện đầy đủ, có hiệu quả, thể hiện rõ vai trò là cơ quan Thường trực của HĐND tỉnh. Vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên Thường trực HĐND tỉnh được phát huy, đảm bảo nguyên tắc tập trung, dân chủ và quyết định theo đa số. Trong năm, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND tỉnh, các cơ quan liên quan trong công tác chuẩn bị các nội dung kỳ họp, trên cơ sở xem xét về tính cần thiết, căn cứ pháp lý, sự tác động chính sách, khả năng cân đối nguồn kinh phí thực hiện. Cùng với đó, hoạt động giám sát được tiến hành thông qua nhiều hình thức, đổi mới về nội dung, phương pháp tiến hành giúp nâng cao hiệu quả giám sát. Nội dung chọn tổ chức giám sát chuyên đề được lựa chọn kỹ lưỡng, tập trung vào các vấn đề lớn, có tác động tích cực đến thúc đẩy thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe đại diện UBND tỉnh và các ngành liên quan báo cáo việc chuẩn bị các nội dung trình tại kỳ họp thứ 6 sắp tới. Theo UBND tỉnh, dự kiến có 25 nội dung UBND tỉnh cơ bản thống nhất trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 6; trong đó, UBND tỉnh đã họp thông qua 9 nội dung; sẽ thông qua các nội dung còn lại vào ngày 20.11. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang cơ bản thống nhất với các ý kiến thảo luận tại phiên họp và đề nghị Văn phòng HĐND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh phối hợp rà soát lại các nội dung được các đại biểu nêu ra. Đối với các nội dung báo cáo liên quan theo quy định kỳ họp cuối năm thì cần cập nhật, rà soát lại, nhất là đối với các số liệu để hoàn thiện. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang cũng thống nhất với quan điểm của UBND tỉnh đối với một số nội dung cần xin ý kiến của bộ, ngành Trung ương để hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trước khi trình HĐND tỉnh hoặc đề xuất chuyển qua năm 2018 cho phù hợp với căn cứ pháp lý và yêu cầu nhiệm vụ chính trị... Cũng theo đồng chí Nguyễn Ngọc Quang, dự kiến tại kỳ họp thứ 6 này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, chất vấn đối với hai nội dung trọng tâm liên quan đến công tác giảm nghèo và công tác quản lý, sử dụng nguồn thu từ khai thác quỹ đất trên địa bàn tỉnh.

NGUYÊN ĐOAN

.
.
.
.
.