Có 22 tập thể, 32 cá nhân liên quan đến vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ

NGUYÊN ĐOAN |

Tin liên quan

(QNO) - Đó là thông tin được Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Trần Xuân Vinh báo cáo tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 (khóa XXI), diễn ra sáng 30.3.

Ông Trần Xuân Vinh cho biết, theo Thông báo số 358-TB/UBKTTW ngày 28.12.2017 của UBKT Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định có 22 tập thể và 32 cá nhân (kể cả cán bộ thuộc thẩm quyền Ban Bí thư và UBKT Trung ương xử lý) có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm. Kết quả kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kết luận.

Qua tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận thấy các tập thể và cá nhân đều thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm, nhận trách nhiệm về các vi phạm, khuyết điểm, không quanh co, né tránh. Quá trình kiểm điểm đúng trình tự nội dung, bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ, khách quan, phát huy tinh thần tự phê bình, phê bình của tổ chức đảng và đảng viên.

Kết quả có 2 tổ chức đảng và 6 đảng viên (kể cả cán bộ thuộc thẩm quyền Ban Bí thư và UBKT Trung ương xử lý) có vi phạm, khuyết điểm đến mức phải xử lý kỷ luật. Xóa tên trong danh sách đảng viên 1 trường hợp. Mười một đảng viên vi phạm đến mức phải áp dụng hình thức kỷ luật khiển trách nhưng hết thời hiệu xử lý kỷ luật; 20 tập thể, tổ chức đảng và 15 đảng viên có vi phạm, khuyết điểm nhưng chưa đến mức xử lý kỷ luật, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc; đồng thời yêu cầu các tổ chức đảng chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm các tập thể và cá nhân có liên quan thuộc thẩm quyền quản lý.

Đối với trường hợp ông Lê Phước Hoài Bảo (Sở Kế hoạch - đầu tư), Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo tổ chức đảng và cơ quan có thẩm quyền xóa tên đảng viên, thu hồi hủy bỏ các quyết định không đúng trong công tác cán bộ đối với ông Bảo.

Theo đó, ngày 13.2.2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã ban hành Quyết định số 256-QĐ/ĐUK xóa tên ông Lê Phước Hoài Bảo trong danh sách đảng viên. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã yêu cầu Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan thu hồi các quyết định không đúng trong công tác cán bộ đối với ông Lê Phước Hoài Bảo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có Công văn số 1239-CV/TU ngày 15.3.2018 đề nghị Ban Bí thư Trung ương, Ban Tổ chức Trung ương thu hồi các quyết định chuẩn y ông Lê Phước Hoài Bảo trong danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đồng thời giao HĐND tỉnh tiến hành thực hiện quy trình miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh đối với ông Lê Phước Hoài Bảo tại kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX.

NGUYÊN ĐOAN