Tập trung thực hiện hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

NGUYÊN ĐOAN |

Tin liên quan

(QNO) - Sáng nay 30.3, thảo luận tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11, các đại biểu đều bày tỏ thống nhất cao với các dự thảo báo cáo được trình lần này.

Ảnh: Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N.Đ
Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị. Ảnh: N.Đ

Góp ý vào chương trình công tác quý II, nhiều ý kiến cho rằng, nhằm triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết số 18 và 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy cần chỉ đạo ngành chức năng xây dựng đề án khoán kinh phí hoạt động để những người hoạt động không chuyên trách sớm được hưởng chính sách theo quy định. Việc thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa XXI) về công tác cán bộ thời gian qua cần được tổ chức đánh giá kết quả để có các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn, có lộ trình phù hợp ở các cấp, nhất là tháo gỡ khó khăn cho cơ sở đối với các trường hợp cán bộ sinh sau năm 1975 nhưng không có bằng đại học chính quy hoặc sau đại học.

Đối với định hướng thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” trong thời gian tới, một số ý kiến cho rằng việc thực hiện nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn cần có lộ trình phù hợp, không "ép"; việc đề ra chỉ tiêu phấn đấu đạt 50% số thôn/khối phố thực hiện vào năm 2020 là cao, nhiều địa phương khó hoàn thành chỉ tiêu này. Vì vậy, cần có sự điều chỉnh lại cho hợp lý... Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cho ý kiến góp ý vào dự thảo Quy chế làm việc (bổ sung, sửa đổi) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang đánh giá, các nội dung báo cáo đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, công phu, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến góp ý của các sở ngành, địa phương trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến, hoàn thiện. Về nhiệm vụ quý II, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh, toàn tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong đó, tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Những hạn chế, khuyết điểm của quý I đã được chỉ ra cần tập trung khắc phục, nhất là việc giải phóng mặt bằng vùng đông nam của tỉnh, tình trạng khai thác cát trái phép trên các dòng sông, phá rừng trái phép, ô nhiễm môi trường do khai thác vàng trái phép.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang cũng lưu ý các ngành, địa phương cần tập trung quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng các Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) theo tinh thần Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 28.2.2018 và Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 27.2.2018 của Tỉnh ủy. Cùng với đó, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, chỉ đạo tổ chức tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ tại các địa phương theo kế hoạch, bảo đảm yêu cầu, quy trình nội dung, nâng chất lượng và gắn với tình hình thực tiễn đang có sự chuyển biến nhanh chóng như hiện nay... 

NGUYÊN ĐOAN