Thông báo kết luận việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tập thể và các cá nhân liên quan đến công tác cán bộ

;
Thứ Ba, 13/03/2018, 20:10 [GMT+7]

(QNO) - Hôm nay 13.3, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện công bố Thông báo kết luận việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tập thể và các cá nhân theo Kế hoạch 126-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ theo Kết luận Ủy ban Kiểm tra Trung ương.  

Theo  đó, tại Đảng ủy Sở Nội vụ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã công bố quyết định của Ban Chấp Đảng bộ tỉnh về việc quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo đối với đồng chí Nguyễn Hữu Sáng - Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ. Đối với các cá nhân có liên quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét thấy chưa đến mức áp dụng các hình thức kỷ luật, yêu cầu nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiêm sâu sắc.

Đối với Đảng ủy Ban quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thống nhất không xử lý kỷ luật, yêu cầu Đảng ủy và các cá nhân liên quan nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh sâu sắc và đề ra các giải pháp khắc phục vi phạm, khuyết điểm trong công tác cán bộ.

Đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xét thấy chưa đến mức áp dụng hình thức kỷ luật, yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Thăng Bình và các cá nhân có liên quan kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ công bố Thông báo việc kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tập thể và các cá nhân ở các đơn vị còn lại trong thời gian tới. Đây bước xử lý thuộc thẩm quyền của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; bước tiếp theo, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan chỉ đạo kiểm điểm, xử lý các vi phạm, khuyết điểm liên quan đến đảng viên, cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý. 

NGUYÊN ĐOAN

.
.
.
.
.