Thực hiện Quy định 76-QĐ/TW: Khắc phục tính hình thức

HÀN GIANG |

Cách làm của Hội An

Ngày 15.6.2000, Bộ Chính trị (khóa VIII) ban hành Quy định 76-QĐ/TW “Về việc đảng viên đang công tác ở các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú”.

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác tổ chức đảng - đảng viên và công tác cán bộ.
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về công tác tổ chức đảng - đảng viên và công tác cán bộ.

Trước đó một năm, Ban Thường vụ Thị ủy Hội An (nay là Thành ủy) đã ban hành Chỉ thị 14-CT/TV, ngày 1.6.1999, về việc “Giới thiệu đảng viên đang công tác về sinh hoạt trên địa bàn cư trú”. Sau khi Bộ Chính trị ban hành Quy định 76, Thành ủy Hội An càng tập trung thực hiện, đề ra nhiều biện pháp để duy trì tổ chức tốt, có chất lượng hơn việc đảng viên đương chức về tham gia sinh hoạt và giữ mối liên hệ với cấp ủy và nhân dân trên địa bàn cư trú. Ông Tạ Ngọc Quý - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hội An cho biết, Thành ủy yêu cầu cấp ủy nơi đảng viên đang công tác định kỳ phân công cấp ủy viên liên hệ với cấp ủy địa phương hoặc có kế hoạch kiểm tra, khảo sát để nắm tình hình của đảng viên ở nơi cư trú. Qua đó, kịp thời khắc phục tình trạng tổ chức đảng nơi đảng viên đang công tác không có được thông tin về đảng viên sống ở địa phương.

Để việc lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên sinh hoạt theo Quy định 76 được thực chất, nghiêm túc, Thành ủy Hội An quy định rõ thời gian đảng viên phải nộp bản tự báo cáo hằng năm (theo mẫu) về cấp ủy nơi mình cư trú. Đồng thời có khung thời gian cho chi ủy thôn, khối phố tiến hành họp cùng với các tổ chức liên quan để nhận xét, đánh giá đảng viên 76 và gửi đến đảng ủy xã, phường xác nhận. Sau đó, cấp ủy nơi đảng viên công tác trực tiếp đến chi bộ thôn, khối phố để tiếp nhận bản tự báo cáo của đảng viên; đồng thời trao đổi, nắm tình hình, tiếp thu những phản ánh của cấp ủy nơi cư trú đối với đảng viên chi bộ mình. Lấy dẫn chứng từ chi bộ mình, ông Tạ Ngọc Quý kể, trước đây qua việc phân công cấp ủy viên liên hệ với cấp ủy địa phương nơi đảng viên cư trú, chi ủy chi bộ cơ quan nhận được phản ánh về trường hợp một gia đình đảng viên trong chi bộ chưa thật sự gương mẫu. Sau khi chi bộ sinh hoạt cho ý kiến góp ý, nhắc nhở, trường hợp này đã thay đổi tiến bộ, chi bộ khối phố nơi đảng viên cư trú rất phấn khởi. “Nếu chỉ nhìn vào bản đánh giá, nhận xét của cấp ủy nơi đảng viên cư trú, chưa hẳn đã chính xác. Có thể cấp ủy nơi cư trú ngại nêu vào bản nhận xét vấn đề trong cuộc sống thường nhật liên quan đến đảng viên, nhưng sẽ dễ dàng hơn khi phản ánh trực tiếp với cấp ủy viên nơi đảng viên công tác đến liên hệ nắm tình hình từ thực tiễn cơ sở” - ông Quý nói.

Giữ mối quan hệ chặt chẽ

“Có thể cấp ủy nơi cư trú ngại nêu vào bản nhận xét vấn đề trong cuộc sống thường nhật liên quan đến đảng viên, nhưng sẽ dễ dàng hơn khi phản ánh trực tiếp với cấp ủy viên nơi đảng viên công tác đến liên hệ nắm tình hình từ thực tiễn cơ sở”.
(Ông Tạ Ngọc Quý - Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Hội An)

Theo báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy (khóa XX) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức sơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”, tính đến ngày 31.12.2017, toàn tỉnh có 32.836 đảng viên đang công tác, giới thiệu về nơi cư trú sinh hoạt theo Quy định 76; tỷ lệ đảng viên lấy ý kiến nhận xét của cấp ủy nơi cư trú đạt hơn 97%. Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, thời gian qua việc triển khai và thực hiện Quy định 76 của Bộ Chính trị được các cấp ủy đảng, đảng viên nhận thức đúng về ý nghĩa và nội dung. Đảng viên đang công tác thấy rõ trách nhiệm của mình đối với nhân dân và địa phương nơi cư trú, gương mẫu thực hiện, tích cực tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Mặt khác, tích cực tham gia cùng cấp ủy nơi cư trú tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, góp phần thiết thực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị và phong trào của địa phương, củng cố mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân. Đặc biệt, thực hiện Quy định 76 giúp cho mối quan hệ giữa cấp ủy nơi đảng viên công tác và cấp ủy nơi đảng viên cư trú có được sự liên kết chặt chẽ...

Tuy nhiên, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho rằng, bên cạnh những kết quả tích cực, việc đảng viên về tham gia sinh hoạt nơi cư trú và việc nhận xét, đánh giá kết quả cuối năm theo Quy định 76 ở một số địa phương còn mang tính hình thức, chưa chặt chẽ và chưa thực sự hiệu quả. Để khắc phục hạn chế này, theo ông Dũng, hàng năm trước khi đánh giá, phân loại đảng viên, cấp ủy nơi đảng viên đang công tác cần thực hiện việc cử cấp ủy viên trực tiếp liên hệ với chi ủy nơi cư trú để lấy ý kiến nhận xét về việc đảng viên thực hiện nhiệm vụ nơi cư trú. Về phần mình, cấp ủy nơi cư trú nên thực hiện tốt việc theo dõi, quản lý và đổi mới nội dung, phương pháp sinh hoạt đối với đảng viên 76 theo hướng thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức. “Tất cả đảng viên phải thực hiện đầy đủ 3 nhiệm vụ được nêu rõ trong Quy định 76. Kết quả nhận xét cuối năm của cấp ủy nơi cư trú là một trong những cơ sở cho việc phân loại đảng viên hàng năm, đồng thời là căn cứ để xem xét cân nhắc đề bạt, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử” - ông Dũng nhấn mạnh.

HÀN GIANG