5 năm thực hiện Nghị quyết 13 của tỉnh ủy (khóa xx): Hiệu quả, đi vào cuộc sống

;
Thứ Năm, 05/04/2018, 09:30 [GMT+7]

Những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy (khóa XX) về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên” cho thấy nghị quyết đã đi vào cuộc sống.

Thời gian qua, các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở.  Ảnh: HÀN GIANG
Thời gian qua, các cấp ủy đảng trực thuộc Đảng bộ tỉnh luôn quan tâm bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên cơ sở. Ảnh: HÀN GIANG

Nâng chất lượng

Để đưa Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy (khóa XX) đi vào cuộc sống, bên cạnh đề ra các giải pháp thực hiện hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy Bắc Trà My chỉ đạo Ban Tổ chức Huyện ủy kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng triển khai thực hiện hàng năm. Trong 5 năm qua đã có gần 30 cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc triển khai thực hiện Nghị quyết 13 và Chương trình hành động số 31 của Huyện ủy. Qua đó kịp thời đôn đốc, hướng dẫn, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế khuyết điểm để có những biện pháp chỉ đạo khắc phục kịp thời; giúp năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy được nâng cao, chất lượng tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh hàng năm không ngừng được tăng lên. Bắc Trà My cũng là một trong những địa phương thực hiện việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khối phố đạt tỷ lệ hơn 50%, với 41/80 thôn, khối phố.

Theo ông Nguyễn Kim Sơn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Bắc Trà My, trong quá trình thực hiện nghị quyết, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn yêu cầu các cơ quan chuyên môn và cấp ủy phải tập trung thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Đặc biệt là chú trọng chất lượng ngay từ khi xét kết nạp đảng viên. Từ thực tiễn địa phương, huyện ủy chủ trương nâng cao trình độ học vấn của người xin vào Đảng, theo đó đối với người Kinh yêu cầu tốt nghiệp THPT, người dân tộc thiểu số tốt nghiệp THCS; đối với những nơi có ít đảng viên, chi bộ có nhiều đảng viên lớn tuổi, những nóc, tổ đoàn kết chưa có đảng viên mới xem xét kết nạp vào Đảng người có trình độ thấp hơn. Từ năm 2012 đến tháng 10.2017, toàn huyện kết nạp được 872 đảng viên mới, trong đó có 405 đảng viên nữ, chiếm 46,4%; có 407 người dân tộc thiểu số, chiếm 44,7%; có 711 đảng viên dưới 30 tuổi, chiếm 81,5%; phát triển đảng viên được 21 trưởng thôn, 30 phó thôn, 23 công an viên, 12 trưởng ban công tác mặt trận và 54 cán bộ thôn, tổ dân phố, trong tổng số 80 thôn, khối phố trên địa bàn. “Việc phân công, giao nhiệm vụ cho đảng viên được cấp ủy chi bộ thực hiện nghiêm túc, đối với đảng viên đang công tác có 100% trường hợp được phân công nhiệm vụ; hầu hết đảng viên ở cấp thôn được phân công, giao nhiệm vụ cụ thể. Hình thức tổ chức sinh hoạt chi bộ từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng” - ông Sơn chia sẻ.

Sâu sát đời sống

Từ khi có Nghị quyết 13 đến nay đã phát triển được 2.151 đảng viên là cán bộ thôn, dân phố, góp phần nâng cao tỷ lệ các chức danh cán bộ thôn là đảng viên. Có 4/18 huyện, thành phố đạt và vượt chỉ tiêu tỷ lệ thôn trưởng là đảng viên theo Nghị quyết 13 là Phú Ninh 100%; Đại Lộc 100%; Hội An 94,81%; Nam Giang 93,65%.

Tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 (khóa XXI) vừa được tổ chức, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đánh giá, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng trên toàn tỉnh được nâng lên đáng kể sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết 13. Nhất là khi được gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị (khóa XII). Việc củng cố, kiện toàn các loại hình tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở được thực hiện thường xuyên, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng địa phương, đơn vị. Các chi bộ ngày càng nâng cao chất lượng, nền nếp sinh hoạt; nội dung sinh hoạt cơ bản đảm bảo được tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu. Đặc biệt, công tác kết nạp đảng viên mới được các cấp chú trọng cả về số lượng, chất lượng; qua đó góp phần xóa thôn trắng đảng viên và thôn có chi bộ ghép, số lượng chi bộ có chi ủy, tỷ lệ cán bộ thôn, tổ dân phố là đảng viên được tăng lên. Mặt khác, công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng và đảng viên ngày càng đi vào thực chất, đạt hiệu quả hơn.

Nhìn nhận về những mặt còn hạn chế sau 5 năm thực hiện, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Lê Văn Dũng cho biết, Tỉnh ủy đã đề ra 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp để đưa Nghị quyết 13 đi sâu hơn nữa vào cuộc sống. Trong đó xác định, tập trung kiện toàn, sắp xếp lại tổ chức đảng phù hợp với việc sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc nâng cao chất lượng đảng viên phải gắn với thực hiện nghiêm Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Trong công tác đánh giá, phân loại tổ chức đảng, đảng viên hàng năm, các cấp ủy phải lấy phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống làm gốc; lấy kết quả, hiệu quả công việc làm thước đo chủ yếu. Đặc biệt, ở những nơi có vấn đề phức tạp, nơi có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, cấp trên phải gợi ý kiểm điểm và trực tiếp dự, chỉ đạo. “Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc cần cụ thể hóa các tiêu chí, biểu điểm sát với nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương và phù hợp với từng loại hình tổ chức cơ sở đảng. Phấn đấu hàng năm có hơn 90% số tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; không có tổ chức cơ sở đảng yếu kém” - ông Dũng nhấn mạnh.

HÀN GIANG

.
.
.
.
.