Bình xét danh hiệu thi đua phải chính xác, công bằng, nâng chất lượng

;
Thứ Tư, 04/04/2018, 09:01 [GMT+7]

Sáng 3.4, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh chủ trì phiên họp thứ I năm 2018. Tại cuộc họp, thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh đã tập trung xem xét, thảo luận đối với các trường hợp được Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh (cơ quan Thường trực của Hội đồng) đề nghị khen thưởng; xét khen các cụm, khối thi đua của tỉnh năm 2017.

Theo danh sách đề nghị của Ban Thi đua - khen thưởng tỉnh lần này, có 10 tập thể được đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua; 3 cá nhân được đề nghị trao tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 9 tập thể, 23 cá nhân đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn được xét khen cao; 12 tập thể được đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu thi đua; 37 tập thể, 28 cá nhân các đơn vị xếp thứ nhì khối được đề nghị tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh năm 2017. Qua thảo luận, nhiều ý kiến phân tích làm rõ thêm các mặt hạn chế, khuyết điểm của một số đơn vị, địa phương trong công tác quản lý, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao (quản lý bảo vệ rừng; xử lý, giải quyết đơn thư của công dân; thực hiện nghĩa vụ thuế...), theo đó thống nhất không xem xét đề nghị khen thưởng lần này.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đề nghị thành viên Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh tiếp tục cho ý kiến, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu đối với 8 tập thể, 3 cá nhân còn nhận được các ý kiến thảo luận khác nhau khi được cơ quan Thường trực Hội đồng đề nghị hình thức khen thưởng. Về nhiệm vụ năm 2018, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cho rằng, trong thời gian tới, cơ quan Thường trực Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ thi đua - khen thưởng, cập nhật kịp thời tình hình thi đua của từng ngành, địa phương theo các phong trào, sự kiện cụ thể. Cùng với đó, đơn vị làm công tác thi đua - khen thưởng của ngành, địa phương phải nghiên cứu nắm vững các quy định nhằm thực hiện thủ tục bình xét danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng chính xác, công bằng, đúng tiêu chuẩn, nâng chất lượng thi đua. Để từ đó, khắc phục tình trạng bình xét, lựa chọn trường hợp đề nghị xét hình thức khen thưởng nhưng khi đưa ra lấy ý kiến của Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh thì không nhận được ý kiến thống nhất. Đồng thời nhấn mạnh, toàn tỉnh cần tập trung tổ chức các phong trào thi đua yêu nước sôi nổi và thiết thực, hiệu quả, với những phần việc, công trình, sản phẩm cụ thể nhằm hướng tới kỷ niệm 70 Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2018)...

NGUYÊN ĐOAN

.
.
.
.
.