Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 (khóa XXI): Tập trung thực hiện hiệu quả 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

NGUYÊN ĐOAN |

Cuối tuần qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11 dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phan Việt Cường; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu.

Tập trung thảo luận tại hội nghị, đại biểu thống nhất cao nhiều nội dung, đồng thời thẳng thắn đóng góp ý kiến vào các dự thảo báo cáo. Về dự thảo chương trình công tác quý II, nhiều ý kiến cho rằng, nhằm triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết số 18 và 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy cần chỉ đạo ngành chức năng xây dựng đề án khoán kinh phí hoạt động để những người hoạt động không chuyên trách sớm được hưởng chính sách theo quy định. Việc thực hiện Nghị quyết 04 của Tỉnh ủy (khóa XXI) về công tác cán bộ thời gian qua cần được sơ kết đánh giá kết quả để có các giải pháp thực hiện hiệu quả hơn, có lộ trình phù hợp ở các cấp, nhất là tháo gỡ khó khăn cho cơ sở đối với các trường hợp cán bộ sinh sau năm 1975 nhưng không có bằng đại học chính quy hoặc trình độ chuyên môn sau đại học... Đối với định hướng thực hiện Nghị quyết 13 của Tỉnh ủy trong thời gian tới, một số ý kiến cho rằng việc nhất thể hóa chức danh bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn cần có lộ trình phù hợp, và việc đề ra chỉ tiêu phấn đấu thực hiện cần có sự điều chỉnh cho hợp lý... Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã cho ý kiến góp ý vào dự thảo Quy chế làm việc (bổ sung, sửa đổi) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXI, nhiệm kỳ 2016.

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang đã giải trình làm rõ thêm đối với các vấn đề đại biểu nêu, đồng thời yêu cầu các đơn vị soạn thảo tiếp thu ý kiến góp ý hoàn thiện các dự thảo trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến. Về nhiệm vụ quý II, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Quang nhấn mạnh, toàn tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết 12 của Tỉnh ủy về phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Trong đó, tập trung vào 7 nhóm nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Đối với những hạn chế, khuyết điểm được nhìn nhận, UBND tỉnh tập trung chỉ đạo xử lý, khắc phục, nhất là việc giải phóng mặt bằng vùng đông nam của tỉnh, tình trạng khai thác cát trái phép trên các dòng sông, phá rừng trái phép, ô nhiễm môi trường...

Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang lưu ý, các ngành, địa phương cần tập trung quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện hiệu quả, chất lượng các Nghị quyết 18, 19 của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) theo tinh thần Kế hoạch số 139-KH/TU, ngày 28.2.2018 và Chương trình hành động số 15-CTr/TU, ngày 27.2.2018 của Tỉnh ủy. Cùng với đó, chuẩn bị chu đáo các điều kiện, chỉ đạo tổ chức tốt công tác diễn tập khu vực phòng thủ tại các địa phương theo kế hoạch, bảo đảm yêu cầu, quy trình nội dung, nâng chất lượng và gắn với tình hình thực tiễn.

* Báo cáo tại hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 11, ông Trần Xuân Vinh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy thông tin, theo Thông báo số 358-TB/UBKTTW ngày 28.12.2017 của UBKT Trung ương, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định có 22 tập thể và 32 cá nhân (kể cả cán bộ thuộc thẩm quyền Ban Bí thư và UBKT Trung ương xử lý) có liên quan đến vi phạm, khuyết điểm. Kết quả kiểm điểm, xem xét trách nhiệm đối với tập thể và cá nhân đã được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, kết luận.

NGUYÊN ĐOAN