Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy: "Cần chú trọng giải quyết các bức xúc, kiến nghị chính đáng của nhân dân"

;
Thứ Sáu, 13/04/2018, 09:16 [GMT+7]

Hôm qua 12.4, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy kiêm Phó Trưởng ban Chỉ đạo sơ kết Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 3.6.2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới” có cuộc làm việc với Thành ủy Tam Kỳ và Sở Tài nguyên - môi trường (TN-MT). Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan dự các cuộc làm việc.

Để thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 25, Thành ủy Tam Kỳ đã xác định công tác dân vận là một trong những tiêu chí đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm. Đồng thời, tăng cường chỉ đạo công tác cải cách hành chính gắn với công khai minh bạch các thủ tục hành chính; những chủ trương, chính sách, các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương; kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; các khoản thu, chi ngân sách và các nguồn khác được thực hiện nghiêm túc, đảm bảo quy định, góp phần củng cố niềm tin giữa nhân dân với Đảng, chính quyền. Cùng với đó, phong trào thi đua “Dân vận khéo” được đổi mới nội dung, hình thức tổ chức, hướng hoạt động, phong trào về địa bàn dân cư, đáp ứng lợi ích thiết thực của các tầng lớp nhân dân. Từ đó xuất hiện nhiều mô hình, nhân tố điển hình được triển khai nhân rộng, tạo sức lan tỏa ở địa bàn dân cư; vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Với tinh thần làm tốt công tác chuyên môn chính là làm tốt công tác dân vận, góp phần đưa chủ trương, chính sách đến gần với người dân hơn, thời gian qua, Sở TN-MT tập trung tham mưu hoặc phối hợp tham mưu các cấp chính quyền ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 25 và Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 14.7.2016 của UBND tỉnh về “Nâng cao hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh”. Tiêu biểu phải kể đến là Kết luận số 25-KL/TU ngày 27.4.2016 của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ ba (khóa XXI) về định hướng và giải pháp triển khai thực hiện các dự án trọng điểm tại vùng đông nam. Trong đó khẳng định giải pháp đầu tiên là đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, ý nghĩa của việc triển khai các dự án trọng điểm để tạo sự đồng thuận, ủng hộ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; nhất là trong công tác bồi thường, tái định cư giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch để triển khai dự án. Tính từ năm 2013 đến hết quý I.2018, Sở TN-MT tiếp nhận, xử lý 1.225 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh; trong đó, có 160/160 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của chủ tịch UBND tỉnh, giám đốc sở đã được giải quyết, tham mưu giải quyết kịp thời (không có đơn thư tồn đọng), đúng theo trình tự, thủ tục quy định của pháp luật...

Thay mặt đoàn công tác, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương Trần Thị Bích Thủy đánh giá cao kết quả đạt được của Thành ủy Tam Kỳ và Sở TN-MT. Đồng thời cho rằng, việc triển khai thực hiện nghị quyết của hai đơn vị, địa phương khá toàn diện gắn 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, các quan điểm chỉ đạo của Đảng. Công tác dân vận chính quyền có nhiều chuyển biến... Bà Trần Thị Bích Thủy cho rằng, thời gian tới, hai đơn vị tiếp tục quan tâm quán triệt nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên về Nghị quyết số 25. Triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết này gắn với các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận trong tình hình mới và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; chú trọng giải quyết các bức xúc, kiến nghị chính đáng, đơn thư khiếu nại của công dân, góp phần xây dựng mối quan hệ gần gũi, gắn bó giữa cán bộ với nhân dân...

NGUYÊN ĐOAN
 

.
.
.
.
.