Tây Giang có nhiều mô hình tự quản ở khu dân cư

;
Thứ Tư, 04/04/2018, 14:11 [GMT+7]

(QNO) - Chiều 3.4, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca dẫn đầu đoàn công tác có buổi làm việc với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang, nhằm nắm tình hình tổ chức và kết quả tổ chức hoạt động của ban thường trực, ban tư vấn các mô hình tự quản của nhân dân ở khu dân cư.

Tây Giang hiện có 70 thôn với 70 tổ tự quản an ninh trật tự thôn, 70 nhóm nòng cốt và tổ hòa giải; 62 tổ với 1.233 thành viên thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” theo Chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ.

Trên địa bàn huyện còn thành lập các mô hình hoạt động có hiệu quả như mô hình “Bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới” ở tất cả các thôn của xã A Xan, Ga Ry, Ch’Ơm, Tr’Hy; mô hình “Thôn không có tội phạm về tệ nạn xã hội” ở thôn Anoonh (xã A Nông); mô hình “Quản lý chìa khóa xe máy của người dân” tại thôn Abanh 1, Abanh 2 (xã Tr’Hy); mô hình tự quản về “Bố trí, sắp xếp dân cư trong cộng đồng thôn” tại thôn Anoonh hay A Ró (xã Lăng).

Tại buổi làm việc, nhiều ý kiến cho rằng công tác mặt trận của xã gặp rất nhiều khó khăn, công việc nhiều nhưng đội ngũ cán bộ ban thường trực ủy ban MTTQ Việt Nam xã gồm 1 chuyên trách, 1 không chuyên trách và 1 kiêm nhiệm nên hoạt động chưa hiệu quả. Các mô hình tự quản do cộng đồng dân cư tự quản lý và tổ chức hoạt động, không có chế tài văn bản quy định về trách nhiệm của những người tham gia và hiệu quả của mô hình. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện mô hình chưa được thực hiện, hoạt động chưa đảm bảo tính thường xuyên, quy củ...

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đánh giá cao những kết quả đạt được của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang, cấp xã và các mô hình tự quản. Chia sẻ những khó khăn trong công tác mặt trận, nhất là ở cấp xã và thôn, đồng chí Võ Xuân Ca đề nghị, trước mắt Mặt trận huyện, xã tiếp tục vận động tuyên truyền người dân các khu dân cư làm tốt các mô hình tự quản. Ngoài ra tuyên truyền cho người dân hiểu rõ vai trò, chức năng của những người làm công tác mặt trận. Những khó khăn trong cơ chế chính sách được đoàn công tác ghi nhận, tiếp thu và có hướng giải quyết trong thời gian đến.

HIỀN THÚY

.
.
.
.
.