Chiếu phim tài liệu tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05

;
Thứ Tư, 16/05/2018, 09:50 [GMT+7]

Từ ngày 14 đến 25.5, tại xã Dang và Tr’Hy, Đội điện ảnh huyện Tây Giang tổ chức đợt chiếu phim tài liệu “Hình ảnh về cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh và một số phim tài liệu ca ngợi Đảng, Bác Hồ”.

Hoạt động này nhằm giúp cán bộ, đảng viên và người dân nhận thức sâu sắc hơn, chân thực hơn về chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, từ đó hình thành ý thức tự giác trong việc học tập và làm theo Bác. Hình thức chiếu phim tài liệu này được đánh giá là một trong những cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và nhân rộng điển hình học tập, làm theo Bác của huyện Tây Giang.

HIỀN THÚY

.
.
.
.
.