Mặt trận Hiệp Đức đối thoại với hộ nghèo

;
Thứ Bảy, 12/05/2018, 10:23 [GMT+7]

(QNO) - Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức vừa tổ chức đối thoại trực tiếp với 74 hộ nghèo tại xã Hiệp Hòa nhằm bàn giải pháp giảm nghèo bền vững. Đây là địa phương đang phấn đấu để về đích nông thôn mới vào năm 2019.

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, buổi đối thoại thu nhận 23 lượt ý kiến của hộ nghèo. Nhìn chung, đa số hộ nghèo cho biết họ đều nắm bắt được các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, tuy nhiên do điều kiện quá khó khăn nên chưa mạnh dạn tiếp cận các nguồn hỗ trợ để vươn lên thoát nghèo.

Các hộ nghèo và các hộ đăng ký thoát nghèo tại xã Hiệp Hòa mong muốn Mặt trận và các tổ chức chính trị xã hội động viên, hỗ trợ và hướng dẫn kịp thời để họ được tiếp cận các chính sách thoát nghèo.

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Hiệp Đức cho biết sẽ phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội phấn đấu giúp đỡ 10 hộ thoát nghèo trong năm 2018. Mặt trận huyện cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền, Mặt trận xã Hiệp Hòa quan tâm, hỗ trợ nhiều hơn để giảm hộ nghèo.

Được biết, theo chuẩn nghèo mới tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016 - 2020, toàn huyện Hiệp Đức hiện có 2.442 hộ nghèo (chiếm 21,71%), hộ cận nghèo có 1.017 hộ ( chiếm 9,04%).

ANH ĐÔNG

.
.
.
.
.