KỶ NIỆM 70 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA LỜI KÊU GỌI THI ĐUA YÊU NƯỚC (11.6)

Viết tiếp câu chuyện xứ Quảng

;
Thứ Hai, 11/06/2018, 09:28 [GMT+7]

Hôm nay 11.6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam diễn ra Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua yêu nước. Dịp này, trả lời phỏng vấn Báo Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - khen thưởng tỉnh chia sẻ:

Tiếp nối câu chuyện lịch sử đấu tranh cách mạng của vùng đất, câu chuyện vươn lên của Quảng Nam sau hai 20 năm tái lập tỉnh là minh chứng sinh động cho việc Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh thực hiện hiệu quả Lời kêu gọi thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2016 Chính phủ tặng các tập thể. Ảnh: NG.ĐOAN
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu trao Cờ thi đua xuất sắc năm 2016 Chính phủ tặng các tập thể. Ảnh: NG.ĐOAN

Thi đua với tinh thần yêu nước

Thưa đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, tinh thần hưởng ứng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Nam trong phong trào thi đua yêu nước được thể hiện như thế nào, nhất là giai đoạn từ sau tái lập tỉnh?

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu: Sau khi tái lập tỉnh, Quảng Nam xác định cùng với việc tập trung làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thì việc chăm lo phát động hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước trong từng ngành, lĩnh vực, địa phương sẽ giúp phát huy nguồn nội lực, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được cụ thể hóa qua các nghị quyết của Tỉnh ủy. Từ quan điểm trên, Quảng Nam đã có phương pháp, cách làm phù hợp, tạo ra hiệu ứng tích cực, một sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, vì mục tiêu phát triển của tỉnh.

Ở đây, cần phân tích, đánh giá trên phương diện lãnh đạo, chỉ đạo, từ việc ban hành văn bản, tổ chức triển khai, công tác tuyên truyền nhận thức, cách làm, cũng như đánh giá, từng bước rút kinh nghiệm để tổ chức các phong trào thi đua được hiệu quả hơn. Có thể khẳng định, phong trào thi đua yêu nước của tỉnh hàng năm hay những cuộc vận động thực hiện các phong trào đều được tổ chức triển khai khá tốt, có một ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh trong thời gian qua. Thành tựu phát triển chung của tỉnh kể từ khi tái lập đến nay đã cho thấy sự hưởng ứng, triển khai hiệu quả của các ngành, các cấp cơ sở, cũng như sự tham gia và đóng góp tích cực của các tầng lớp nhân dân trong các phong trào thi đua yêu nước.

Cùng với tinh thần hưởng ứng tích cực, sôi nổi đó thì hiệu quả thiết thực của các phong trào thi đua yêu nước trong thực tiễn đã có sức lan tỏa ra sao, thưa đồng chí?

Quyết tâm đạt mục tiêu trở thành tỉnh khá

“Trong giai đoạn 2016 - 2020, với sức bật vươn lên từ những năm trước đây, tỉnh đã đưa ra một nhiệm vụ hết sức quan trọng đó là phấn đấu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh khá của cả nước. Chính nhiệm vụ này đã tạo động lực làm nên sức lan tỏa cho việc thực hiện các nhiệm vụ hiện nay, hướng đến chuyển Quảng Nam trở thành một tỉnh có cơ cấu kinh tế công nghiệp - du lịch - dịch vụ. Vậy nên, các mục tiêu, nhiệm vụ đối với mỗi công việc được xác định cụ thể, trong đó quan trọng vẫn là tiếp tục thúc đẩy phát triển sản xuất, đảm bảo điều kiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh Tổ quốc... Tôi cho đây là những công việc đã và sẽ thúc đẩy hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị của tỉnh trong thời gian tới”. (Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu)

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu: Thành tựu đạt được qua 20 năm tái lập tỉnh là Quảng Nam đã có bước phát triển hết sức quan trọng về kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. Từ một tỉnh nghèo, với cơ cấu kinh tế xuất phát thấp (thuần nông), có tỷ lệ lao động nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao; đến bây giờ chúng ta đã thay đổi mạnh mẽ về mặt cơ cấu kinh tế, rồi đến nhận thức xã hội, việc làm đời sống, giảm nghèo bền vững. Bốn nội dung ấy đã thể hiện, minh chứng sinh động cho sự nỗ lực, không ngừng phấn đấu vươn lên của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Trong đó, có thể nói rằng tinh thần thi đua yêu nước, tinh thần vượt khó, tận tụy và sáng tạo trong từng hành động cụ thể của mỗi cấp, mỗi ngành được ghi nhận, đánh giá thông qua việc thực thi các nhiệm vụ chính trị. Tiếp đến chính là sự nỗ lực, vượt khó vươn lên, không cam chịu đói nghèo lạc hậu của nhân dân. Thứ ba là sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp trong công cuộc chung tay xây dựng quê hương Quảng Nam phát triển. Đồng hành với đó, việc tổ chức thăm hỏi, động viên, phát động, sơ kết đánh giá, hay tổng kết nhân rộng các điển hình ở tất cả phong trào trong những năm qua luôn được các cấp, các ngành quan tâm. Qua đó tạo sức lan tỏa, huy động tốt các nguồn nội lực, hướng đến mục tiêu cao nhất là thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương; tạo ra giá trị cao trong sản xuất công nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp, cải thiện đời sống nhân dân, giữ vững an ninh quốc phòng.

Sôi nổi, thiết thực, rộng khắp

Từ các phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực lan tỏa rộng khắp, liên tục trên các lĩnh vực đã thúc đẩy công việc và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị ra sao, thưa đồng chí?

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu: Phải khẳng định rằng, thời gian qua chúng ta luôn chú trọng tổ chức phát động phong trào thi đua cho một thời kỳ, cũng như hàng năm. Vào đầu năm, tỉnh có chỉ thị chỉ đạo tổ chức, triển khai các nhiệm vụ gắn với phát động phong trào thi đua. Vào giữa năm tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả năm trước, và tổ chức sơ kết 6 tháng; cuối năm có tổng kết đề xuất thi đua khen thưởng ở từng lĩnh vực, khối thi đua, ngành, địa bàn và phát động phong trào thi đua năm sau. Đây là phương pháp, cách làm của tỉnh và được xác định là nhiệm vụ hết sức quan trọng đối với công tác thi đua khen thưởng, động viên phong trào, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở từng cấp, từng ngành.

Riêng giai đoạn 2016 - 2020, gắn với phong trào thi đua toàn quốc, có thể kể những phong trào lớn mà tỉnh đang tập trung thực hiện và sẽ mang tính liên tục như xây dựng giao thông nông thôn, nông thôn mới, dân vận khéo, khởi nghiệp sáng tạo; trong đội ngũ cán bộ, công chức thì phát động phong trào “Trung thành, tận tụy, gương mẫu”; hay giữ vững an ninh quốc phòng trong các lực lượng vũ trang...

Đồng chí nhìn nhận và đánh giá như thế nào về đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh trong phong trào thi đua yêu nước thời gian qua?

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu: Nhìn chung, đến nay đội ngũ cán bộ, công chức của tỉnh đã có sự trưởng thành, phát triển cả về nhận thức và ý thức trách nhiệm công vụ, giàu nhiệt huyết, nhiệt tình và độ tuổi dần được trẻ hóa; có tinh thần, thái độ phục vụ, phương pháp làm việc đổi mới, khoa học. Họ đã có những đóng góp hết sức quan trọng, tích cực trên từng lĩnh vực, vị trí công tác, cũng có thể khẳng định rằng, đội ngũ này chính là lực lượng nòng cốt trong phong trào thi đua yêu nước ở cơ quan, đơn vị, địa phương.

Cần chia sẻ thêm, hiệu quả của các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh đã được thể hiện rất sinh động, luôn gắn kết với hành trình xây dựng Quảng Nam phát triển vươn lên. Tuy nhiên, việc tổng kết, nhân rộng điển hình tiên tiến, theo dõi, phát động phong trào thi đua yêu nước ở từng cấp, từng ngành, trong công chức, viên chức, còn có những mặt hạn chế nhất định. Hạn chế ở đây, thể hiện trên hai phương diện, trước hết là tổ chức thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về các phong trào thi đua, có những lúc “phát” nhưng không “động”. Tiếp đó là việc tổng kết, đánh giá đôi khi vẫn còn có biểu hiện chưa được sâu sát, hay theo dõi không kịp thời cho nên dẫn đến những vụ việc sai phạm, bức xúc vẫn còn xảy ra... Các nguyên nhân đã được nhìn nhận, nhưng đây phải là bài học cần được rút kinh nghiệm trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện trong các phong trào thi đua, vì mục tiêu chung là thực hiện hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển của tỉnh trong giai đoạn 2015 - 2020.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

NGUYÊN ĐOAN (thực hiện)

.
.
.
.
.