Các chương trình, chính sách dân tộc được triển khai đồng bộ, đạt kết quả

;
Thứ Hai, 09/07/2018, 09:48 [GMT+7]

HĐND tỉnh vừa có buổi làm việc với Ban Dân tộc tỉnh về tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc 6 tháng đầu năm 2018.

Trong 6 tháng đầu năm, tình hình sản xuất, đời sống vùng đồng bào DTTS tiếp tục chuyển biến tích cực, không có hộ, cá nhân nào bị thiếu đói. Sản xuất nông nghiệp tuy có ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh đầu vụ đông xuân nhưng vẫn đảm bảo tiến độ, diện tích theo kế hoạch, năng suất lúa đạt bình quân hơn 50 tạ/ha, tăng 4,88 tạ so với cùng kỳ. Về thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc trong 6 tháng đầu năm để hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vùng đồng bào DTTS như: Chương trình 135, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bên vững; Đề án giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống... đã được tiến hành đồng bộ, đạt nhiều kết quả khả quan. Qua đó, năm học 2017 - 2018 đã hỗ trợ tiền ăn ở, tiền gạo cho 12.535 học sinh là người DTTS với số tiền khoảng 769 triệu đồng...

TUỆ LÂM

.
.
.
.
.