Chỉnh lý, hoàn thiện các báo cáo, đề án, chương trình

;
Thứ Sáu, 06/07/2018, 16:22 [GMT+7]

(QNO) - Đó là ý kiến của Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng tại cuộc họp của Thường trực HĐND tỉnh với Sở KH&ĐT sáng 6.7.

Theo Sở KH&ĐT, 6 tháng qua, công nghiệp tăng trưởng thấp, sản phẩm nông nghiệp cạnh tranh yếu, không có dự án đầu tư nào vào lĩnh vực nông nghiệp. Thu ngân sách đạt tiến độ nhưng thiếu ổn định, tỷ lệ giải ngân chậm, tỷ lệ hộ nghèo giảm chưa đạt chỉ tiêu. Dịch bệnh nguy hiểm ở người vẫn còn tiềm ẩn khu vực miền núi và việc xử lý các hành vi gây ô nhiễm môi trường chưa nghiêm, thiếu kịp thời nên các vụ việc vi phạm môi trường vẫn xảy ra...

Kế hoạch 6 tháng cuối năm sẽ tập trung phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh. Giám sát chặt chẽ việc quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản. Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành ngân sách, quản lý tốt các quy hoạch, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư. Cải cách thủ tục hành chính, phát triển nông nghiệp, nông thôn, miền núi...

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Võ Hồng yêu cầu Sở KH&ĐT chỉnh lý, bổ sung, tích hợp tất cả nội dung được giám sát trong một báo cáo trình HĐND. Cụ thể, sẽ phải đánh giá, dự báo những chỉ tiêu kinh tế - xã hội, phân tích hiệu quả cải cách hành chính, hiệu quả đầu tư miền núi, không để tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải tiếp tục xảy ra. Quan trọng nhất là phải rà soát, đánh giá, phân tích tính hiệu quả của các dự án đầu tư công theo từng nhóm dự án...

T.D

.
.
.
.
.