Đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ

;
Thứ Sáu, 06/07/2018, 08:47 [GMT+7]

UBND tỉnh vừa phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo (BC) định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, bãi bỏ 5 chế độ BC sau: BC kết quả tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng; BC công tác văn thư, lưu trữ; BC kết quả điều tra, khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, công dân và doanh nghiệp đối với công tác giải quyết thủ tục hành chính; BC tình hình sản xuất công nghiệp; báo cáo tóm tắt công tác an toàn thực phẩm.

UBND cũng yêu cầu sửa đổi, bổ sung (do tích hợp nội dung BC hoặc giảm tần suất BC) đối với 7 chế độ BC định kỳ, bao gồm: BC công tác cải cách hành chính; BC kết quả hoạt động công tác thi đua, khen thưởng; BC theo Chỉ thị số 26/CT-UBND ngày 13.9.2016 của UBND tỉnh về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc trong các cơ quan, đơn vị; BC công tác thông tin và truyền thông (do phòng văn hóa và thông tin cấp huyện thực hiện); BC công tác thông tin và tuyên truyền (do đài truyền thanh và truyền hình cấp huyện thực hiện); BC kết quả thực hiện công tác kết nghĩa; BC về ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm. Ngoài ra, UBND tỉnh đề nghị giữ nguyên 59 chế độ BC do sự cần thiết và nhằm bảo đảm công tác quản lý nhà nước.

CHÂU NỮ

.
.
.
.
.