Kiểm soát chặt chẽ, không để bội chi ngân sách

;
Thứ Sáu, 06/07/2018, 08:48 [GMT+7]

Ngày 5.7.2018, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Võ Hồng và Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hoàng Minh chủ trì buổi làm việc của Thường trực HĐND tỉnh với Sở Tài chính về thu, chi ngân sách, các vấn đề liên quan đến quản lý ngân sách và các đề án, tờ trình sẽ trình Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX

Theo Sở Tài chính, đến cuối tháng 6, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 11.325 tỷ đồng, đạt 57,6% dự toán. Chi ngân sách cũng đạt 8.825 tỷ đồng, đạt 38% dự toán. Tuy nhiên, nhu cầu chi gia tăng, nhất là vốn cho các chương trình, dự án trọng điểm trong điều kiện nguồn thu hạn chế, thiếu bền vững đang tạo ra áp lực cân đối ngân sách. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Võ Hồng yêu cầu ngành tài chính dự báo chính xác khả năng thu ngân sách trong vòng 6 tháng cuối năm nay. Kiểm soát, tiết kiệm chi, bảo đảm cân đối, không để xảy ra tình trạng bội chi. Sở Tài chính cần phân tích số kết dư, chuyển nguồn, tính toán sử dụng, phân bổ nguồn thu hợp lý, giám sát cơ chế phân cấp quản lý nguồn thu, giải quyết dứt điểm nợ tạm ứng xây dựng cơ bản kéo dài, ưu tiên vốn cho các đề án, chương trình Nghị quyết HĐND tỉnh còn hiệu lực và hiệu quả trên thực tế. Sở Tài chính cần hoàn thiện các đề án, tờ trình về quy định tỷ lệ phân chia nguồn thu cấp quyền khai thác tài nguyên nước, điều chỉnh một số cơ chế cho Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn và Núi Thành đến năm 2020 và danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của Quảng Nam để Quỹ đầu tư phát triển Quảng Nam đầu tư trực tiếp và cho vay giai đoạn 2018 - 2020. Tất cả tờ trình, đề án này sẽ được trình kỳ họp HĐND tới để xem xét, thông qua.

T.D

.
.
.
.
.