Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh (khóa IX) diễn ra từ ngày 17 đến 19.7

;
Thứ Ba, 10/07/2018, 09:24 [GMT+7]

Thường trực HĐND tỉnh vừa quyết định tổ chức kỳ họp thứ 7, HĐND khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 trong 3 ngày, từ 17 đến 19.7 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh xem xét các báo cáo: công tác 6 tháng đầu năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo của UBND tỉnh về tình hình 6 tháng đầu năm 2018: thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện ngân sách nhà nước, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng; công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật; giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến HĐND tỉnh. Đồng thời xem xét các báo cáo khác của UBND tỉnh do Thường trực HĐND tỉnh đề nghị trình kỳ họp và báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh.

Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX cũng xem xét, quyết định 24 nội dung. Trong đó có nội dung bổ sung nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2018; dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2019; danh mục các lĩnh vực đầu tư, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ưu tiên phát triển của địa phương giai đoạn 2018 - 2020. Đồng thời xem xét, quyết định sửa đổi, bổ sung một số nghị quyết của HĐND tỉnh về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ, siêu thị và trung tâm thương mại giai đoạn 2014 - 2020; về chương trình phát triển nhà ở tỉnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; điều chỉnh các nghị quyết về một số cơ chế đối với TP.Tam Kỳ, TP.Hội An, thị xã Điện Bàn và huyện Núi Thành; xem xét, quyết định đề án tinh giản biên chế Quảng Nam đến năm 2021...

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ tổ chức hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn; miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày ý kiến phản biện đề án sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 125/2014/NQ-HĐND về cơ chế hỗ trợ và khuyến khích đầu tư xây dựng chợ, siêu thị và trung tâm thương mại giai đoạn 2014 - 2020; thông báo về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2018.

CHÂU NỮ

.
.
.
.
.